Bilance "činnosti"

22.02.2018 00:22

Již čtvrtým rokem pravidelně sledují jednání ledečských zastupitelů. Nejprve jsem na jejich zasedání osobně docházel, po odstěhování na chalupu sleduji zasedání ZM v on-line přenosu. O každém zasedání ZM na těchto stránkách informuji a jeho průběh komentuji. Blíží se komunální volby a je tedy na čase začít bilancovat. Bilanci činnosti ZM jsem provedl již v lednu zde. Dnes se chci věnovat "činnosti" bývalého starosty města a po posledních komunálních volbách prvního náhradníka volební strany ČSSD Petra Vaňka (411 hlasů), kterému uvolnit svůj mandát jeho tehdejší stranický kolega Jaroslav Doležal (435 hlasů).

Tak tedy:

Za období od listopadu 2014 až do února 2018 proběhlo 38 zasedání ZM Ledeč n.S. vč. toho zrušeného. Účast Mgr. Petra Vaňka byla následující:

Vaněk chyběl min. 14 x, předčasně opustil zasedání 5x - největší absentér ZM!

Jak si dosavadní předseda MO ČSSD na jednání ZM počínal?

19.01.2015 napadl Vaněk v úvodu jednání termín svolání ZM a jednání opustil.

26.01.2015 Vaněk chyběl. ZM obdrželo omluvu plnou urážek, výhrůžek a posměšků.

11.02.2015 Vaněk byl jediný proti vrácení dotace 4,428 mil. Kč z SFDI na cyklostezku.

23.02.2015 Vaněk protestoval proti použití 1,3 mil. Kč z depozitního účtu ke vrácení dotace a hrozil soudy. Místo toho muselo ZM pokrátit výdaje na zimní údržbu osvětlení, topení v Barborce, fond rozvoje bydlení a zimní stadion. 

21.04.2015 Vaněk chyběl, omluvil se dopisem plným jízlivých připomínek a výhrůžek.

28.05.2015 Vaněk protestoval proti výši ceny 250 Kč/m2 a proti návrhu na mimosoudní vyřešení sporu o koupi pozemku s firmou EVOS-HYDRO a poté na protest z jednání odešel.

22.06.2015 Vaněk chyběl. Starosta Tůma seznámil ZM s kontrolou dokumentace o průběhu veřejné zakázky Cyklostezka a navrhl, aby se touto akcí začal vážně zabývat kontrolní výbor a advokátní kancelář.

21.09.2015 Vaněk chyběl. Kontrolní výbor předložil Protokol o výsledku kontroly akce Cyklostezka a ZM rozhodlo 13 hlasy PRO odeslat Protokol na Okresní státní zastupitelství do H. Brodu.

26.10.2015 ZM vyslechlo rozhodnutí ČIŽP o nepovoleném nakládání s odpady na uzavřené skládce Rašovec a o udělení pokuty 60.000,- Kč městu Ledeč. Vaněk byl přítomen a podrážděně prohlásil: "nevím o tom vůbec nic, nehodlám se k tomu vyjadřovat...." a odešel

30.11.2015 ZM schválilo změnu hranic mezi městem Ledeč a obcí Kozlov. Vaněk ?

21.12.2015 13 zastupitelů bylo PRO schválení 12 smluv a dohod o odchodu Vrbky a Sychrova. Jediný PROTI byl Vaněk.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

11.01.2016 Vaněk nejprve odmítl ověřit a podepsat minulý zápis ZM, protože minulé jednání ZM předčasně opustil!! Zastupitelé projednali a schválili všechny body jednání 12-ti hlasy PRO. 13. Vaněk všechna hlasování záměrně a okázale ignoroval. Na závěr jednání ZM oznámil, že svolání zastupitelstva města bylo provedeno v rozporu se zákonem o obcích, neboť prý nebyla dodržena zákonem stanovená lhůta. To mu starosta Tůma vyvrátil stanoviskem MV ČR.

22.02.2016 V úvodu zasedání ZM starosta Tůma přečetl stanovisko MV ČR, podle kterého se do lhůty pro zveřejňování termínu zasedání ZM započítává i den zveřejnění. Poté zasedání ZM proběhlo bez jakýchkoliv obstrukcí. Vaněk byl přítomen. Svoji rezignaci na člena ZM ohlásil Ing. Stránský a se všemi se rozloučil.

18.04.2016 Běžné jednání ZM prosvětlily Vaňkovy výroky: "Městský úřad je v totálním rozkladu. Glastnost a perestrojka vám dlouho nevydržela. Pan Vrba má IQ foxteriéra. Blbost je infekční a já bych nerad něco chytil." Poté Vaněk po hádce s "infekčním" občanem jednání předčasně opustil.
 
23.05.2016 Na mimořádném zasedání ZM se z pohledu této bilance nic mimořádného nestalo. Snad jen, že Vaněk přišel v kraťasech a sandálech. Vydržel tak až do konce.
 
27.06.2016 Vaněk chyběl. Jednání 10-ti ZM proběhlo v klidné a přátelské atmosféře.
 
18.07.2016 Střecha ZS je kaput. Ztratila se dokumentace. Vaněk: Prošetřit - potrestat. Na Daňkův mikrofon ČT před halou zimního stadionu Vaněk ochotně a tajemně prohlásil: "Já bych do toho teda nevlez, osobně..."
 
05.09.2016 Ne střecha, ale střešní plášť je kaput!! Vaněk píše v Ledečském zpravodaji: "Zázrak, zázrak, 3x zázrak!" Na ZM však nedorazil. Posedmé chyběl.
Ve stejném Zpravodaji píše starosta Tůma: 
"Především, o stavu střechy zimního stadionu bylo dle sdělení jak provozovatele (TS Ledeč), tak i majoritního uživatele (zástupci HC Ledeč) informováno již i předchozí vedení Města Ledeč n. Sázavou. Jedinou „odezvou" těchto upozornění bylo „zalepení" viditelných děr ve střešním plášti a „prostřílení" ochranné izolace vzduchovou puškou ..."
 
24.10.2016 Vaněk chyběl. ZM jednali, jakoby prudič neexistoval. Dělně a klidně.
 
28.11.2016 Projednával se záměr na pořízení bazénu. Vaněk nehlasoval, občas se zdržel a na závěr prohlásil: "Vzhledem k tomu s jakejma tady operujete číslama, jako silvestrovskej nebo aprílovej příspěvek fakt výborný!" 
 
19.12.2016  Vaněk chyběl. Projednávalo se rozpočtové provizórium. V písemné omluvě Vaněk uvedl: "Svolání dvou zasedání během pár týdnů považuje za špatnou organizaci práce a že on má fakt dost práce své!" K výzvě zastupitelům, aby vymáhali škodu způsobenou nepovolenou navážkou na Rašovec se vyjádřil takto: "Hlavně projednejte ten pamflet!"
----------------------------------------------------------------------------------------------------
 18.01.2017  Chumelí. Ledečské náměstí je plné sněhu. ZM řeší připomínky občanů. Vaněk perlí: "Já se divím, že se pan radní diví, jak to u nás na náměstí vypadá. Jako radní by se snad měl na radě postarat o nápravu!" (volně tlumočeno)
Radní Vrbka na to s úsměvem reagoval: "Tak mi poraďte, jak to řešit. Byl jste čtyři roky starostou, máte s tím zajistě bohaté zkušenosti. Poraďte nám."  A byl klid. :-) 
 
27.02.2017  Vaněk chyběl. 17 bodů se tak mohlo projednat za 87 minut.
 
27.03.2017  Nesledoval jsem. Sešlo se a usneslo 13 zastupitelů.
 
26.04.2017  Vaněk chyběl. Sešlo se 12 ZM a za hodinku bylo hotovo.
 
15.05.2017  TJ SOKOL nabídla Městu Sokolovnu! Vaněk mlčel a hlasoval.
 
19.06.2017  Vaněk chyběl. Musel do Jihlavy. 12 ZM to zvládlo bez něho.
 
14.08.2017  13 ZM jednalo 2 hodiny bez problémů a obstrukcí. Vaněk zřejmě chyběl. 
 
18.09.2017  13 bodů za 90 minut. Kdo chyběl, nevím. Byli dva.
 
30.10.2017 18 bodů za 90 minut. Většinou 13 PRO. U dodavatele EVOS-HYDRO byl jeden PROTI. Hádejte kdo? :-)
 
27.11.2017  Vaněk chyběl. Tříhodinové jednání ZM.
 
18.12.2017  14 bodů za 60 minut. Většinou 14 PRO. Pouze u rozpočtového provizoria Vaněk PROTI.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
15.01.2018  No problem. Vaněk přítomen.
 
19.02.2018  No problem. Vaněk přítomen.
 
Do konce funkčního období ZM zbývá 8 měsíců. Bilance tedy není úplná. I tak si myslím, že to stačí a vypovídá o tom, jak Vaněk dodržuje své krédo: Zájmy obce jako celku jsou pro mě svaté!
 
Kdo se chce o průběhu jednotlivých zasedání ZM dozvědět více, nechť poklepe na hnědé datum.
 
To rozum nebere!? -sv-
 

 

 

—————

Zpět