Zastupitelstvo města podruhé

26.01.2015 20:53

 

Po  týdenním odkladu, v náhradním termínu a navíc bez účasti starosty města, a to  jak toho  současného,  tak i toho  bývalého, proběhlo první letošní jednání zastupitelstva města. Nevděčné role předsedající se srdnatě ujala první místostarostka Ing. Hana Horáková, která svoji premiéru zvládla s bravurou sobě vlastní přímo na jedničku. 

Nenechala se vyvést z míry ani třístránkovým dopisem plným urážek, výhružek a posměšků, který namísto omluvy z jednání rozeslal svým kolegům zastupitel Vaněk. Kromě něho a starosty Tůmy se z jednání zastupitelstva omluvil i pan Čuban a jednání se nezúčastnil ani zastupitel Trpišovský.

V 11 lidech tak během 70 minut zvládli projednat všech 14 bodů jednání, kdy předsedající důsledně dbala na přečtení důvodové zprávy a návrhu na usnesení, které byly zároveň promítány na plátno nad předsednickým stolem. Každému tak bylo jasno, o čem se hlasuje a pokud někdo ze zastupitelů čiobčanů vznesl dotaz či připomínku, byl vyslyšen a bylo mu fundovaně odpovězeno. Tak to má být!

V závěru jednání ZM přeci jenom třístránkový elaborát právníka, advokáta a zas_tupitele Vaňka na přetřes přišel. Na  požadavek občana Jaroslava Doležala ml. ho předsedající místostarostka veřejně přečetla a vyzvala zastupitele k vyjádření jejich názorů. Ti, co se vyjádřili, nemluvili na adresu autora ani trochu lichotivě.  

Zazněla slova o podlosti a zákeřnosti, dokonce i vážné míněné pochyby o zdravém rozumu. Šest zastupitelů bylo pro zveřejnění tohoto přípisu na oficiálních stránkách města, aby to vše veřejnost mohla  posoudit a udělat si úsudek sama. Zbytek zastupitelů sice také styl a obsah "dopisu" i pohnutky autora povětšinou odsoudil, ale někteří vyzývali spíše k rozvaze a zklidnění vypjaté situace. 

Nakonec ten výplod nebude zveřejněn ani na stránkách oficiálních, které jsou na podobnou špínu ještě z nedávno minulé doby temna  zvyklé,  ani na těch bez cenzury, i když jeho obsah známe.

Nezaslouží si totiž publicitu, nezaslouží si ani pozornost, možná by byl dobrý akorát tak k tomu, okrájet nad ním brambory k večeři,  zabalit do něho šlupky a hodit do  koše, jak před volbami naložila s podobným oranžovým pamfletem moje prostřední dcera.

 

                                                                                         -sv-


 

—————

Zpět