Pověsti

21.09.2017 16:41

Slavná kaplička

Na umělém pahorku mezi vinicemi u Velkých Bílovic stojí kaplička, které má hned čtyři patrony: sv. Cyril a sv. Metoděj jsou patrony víry, sv. Václav je patron České země a sv. Urban je patron všech vinohradníků a vinařů. Kaplička Hradištěk stojí od roku 2002 na nejvyšším místě v okolí, a byla...

—————

21.09.2017 06:41

Kaple z trafostanice

Většina kapliček kolem nás vznikala někdy v 19. století. Jsou však v Čechách kaple, které postavili včera. V Mladoňovicích - Deblově na Chrudimsku si lidě vybudovali novou kapli ze staré trafostanice. Dokonce ze dvou trafostanic. Tu v Deblově zbavili zbytečných drátů, izolátorů, úchytek, ocelových...

—————

12.09.2017 23:11

Ledečské kapličky

V roce 2008 jsem na ledečském webu publikoval článek o ledečských kapličkách. Nepodařilo se mi tehdy nalézt nějaké historické údaje o jejich stáří a původu, a tak jsem alespoň vytvořil tento digitální leták. Nyní, po devíti letech, se k němu vracím a když o většině kapliček stále nic nevíme, tak si...

—————

12.09.2017 23:10

Pověst o Křížích

"Šli tamboři tři švarní z vojny domů, šli tamboři tři švarní z vojny domů  a BUM RATATA BUM. Ten nejmladší má v zubech rudou růži, ten nejmladší má v zubech rudou růži a BUM RATATA BUM," zpívá se v jedné lidové písni, jejíž původ hledají historici až v daleké sladké Francii. Hluboce se...

—————

12.09.2017 23:08

Kaplička sv. Komunisty

Rok po skončení II. světové války si lidé v parlamentních volbách v roce 1946 v Čechách zvolili komunisty a ti se v únoru 1948 uchopili moci. Říkali si vláda dělníků a rolníků, továrníkům brali továrny i s kladivy a statkářům statky i se srpy. Považovali se za bezvěrce a vyhlásili proto boj církvi....

—————

12.09.2017 23:08

Hradecká kaplička

Jel hradecký rychtář cestou z Horní Ledče v kočáře lipovou alejí směrem k Hradci. V Horní Ledči byl pozvat hradního pána na dožínkovou slavnost. Hradní pán pozvání přijal, a tak rychtář měl dobrou náladu a spokojeně si v kočáře pohvizdoval. Když v tom znenadání kolo kočáru zarachotilo, koně se...

—————

12.09.2017 23:07

Sandokanova kaplička

Více jak před sto lety nebyl ještě severní kopec v Perle Posázaví od nové železniční tratě směrem na Stínadla zastavěný domy. Nebyla tu žádná kartáčovna, žádná čtyřstovka, pečovatelák, Lovčen ani poliklinika. Za tratí se krčilo mezi stromořadím jen pár domků. Vedla tudy mezi nimi a dál do polí...

—————

12.09.2017 23:06

Pověst o Barborce

Dcera posledního ledečského hrnčíře Františka Serveise (1821 - 1898), který měl dílnu za domem č. 47 v Hrnčířích na okraji města Ledeč, se jednou z jara vypravila s nůší do nedaleké vsi Kožlí, na místo zvané Bábovka. Otci oznámila, že tam jde pro jemný plastický jíl a poprosila ho, aby jí z jílu...

—————

12.09.2017 23:05

Kaplička bez lip

Na kopci směrem na Kožlí stojí po pravé straně kaplička, kterou v současnosti nechrání žádné stromy, žádná lípa. Stojí u vjezdu do areálu dopravní firmy, jejíž majitel před cca 10-ti lety při budování firemního areálu kapličku zachoval a nechal opravit. Kromě neexistence lip je u kapličky...

—————

12.09.2017 23:04

Kaplička v Hrnčířích

Kaplička v Hrnčířích nepatří mezi typické ledečské kapličky z několika důvodů. Je umístěna v centru města, jedná se o kapličku výklenkovou, které je součástí kamenné zdi, a v jejím sousedství tedy nemohly nikdy být žádné lípy ani jiné stromy s výjimkou břečťanu, který ji po léta ukrýval tak...

—————