Kaplička bez lip

12.09.2017 23:05

Na kopci směrem na Kožlí stojí po pravé straně kaplička, kterou v současnosti nechrání žádné stromy, žádná lípa. Stojí u vjezdu do areálu dopravní firmy, jejíž majitel před cca 10-ti lety při budování firemního areálu kapličku zachoval a nechal opravit. Kromě neexistence lip je u kapličky pozoruhodné, že stojí tak daleko od původní městské zástavby. Vždyť celé Plácky a protější lokalita pod ČSAD jsou novodobá zástavba a před 150 lety, kdy kapličky vznikaly, zde všude byla pole, ne-li lesy. Stará zástavba jižního svahu k městu mohla tehdy končit někde před strání na Koželské ulici.

Na speciální vojenské mapě z let 1877 - 78 je kaplička vyznačena černým křížkem na černém puntíku u kóty 441. Na této mapě najdete i všechny ostatní ledečské kapličky kromě kapličky na konci ulice Ke Křížům a kapličky v Hrnčířích. V Ledči nad Sázavou naopak už dnes nenaleznete kapličku v Havlíčkově ulici, která v roce 1982 musela ustoupit výstavbě prodejny Jednota. Též kapličku při cestě na Bohumilice byste dnes obtížně hledali, stojí sice stále za vilou u Kovofiniše, ale je celá zarostlá jak Šípková Řůženka neproniknutelným křovím za rezavým plotem a je oprýskaná až běda. Tuto kapličku si ponecháváme až na konec našeho seriálu.

Na přiložené mapě, jejíž mapový podklad je opravdu z roku 1878, jsou však zachyceny i pozdější stavby, jako třeba železniční trať Posázavského pacifiku vybudovaná až v roce 1903. Zřejmě ji do mapového podkladu později dokreslili.   

Aby však kaplička na Koželské nezůstala jako jediná bez dvou stromů, postáli včera u ní dvě vrbičky -sv- a -šv- asi tak pět minut, pořídili pár snímků a při pohledu po kopci dolů na město a do dávné i nedávné minulosti také námět na další pověst, kterou vám dnes přinášíme.

Kaplička bez lip

V dobách, kdy na kopci vysoko nad Perlou Posázaví na kótě 441 ještě nestál ani Adam, ani PENNY, dokonce ani ta sv. Fotovoltaika ("sv." značí "svítící"), sjížděl jednoho krásného jarního dne kopcem od Kožlí J. D. (Jeho Důstojnost) nově dosazený humpolecký vikář na svoji první návštěvu ledečské farnosti. Pohled do údolí Sázavy na rozkvetlé město s hradem a štíhlou věží kostela sv. Petra a Pavla (tentokrát "sv." značí "svatého") ho natolik uchvátil, že zavřel demižónek s mešním vínem a dal pokyn kočímu, aby na chvíli zastavil, vikář vystoupil z kočáru, protáhl si pérka, u škarpy si ulevil a jal se kochat. 

"Nádherný, opravdu nádherný pohled, chtělo by se mi říci Božský, pochválen buď," pokřížoval se vikář. "Škoda jen, že tady není nikde nablízku nějaká kaplička, kde bych mohl pokleknout a za tu nádheru Nejvyššímu poděkovat," pomyslel si vikář. 

Na čerstvém povětří si vikář během chvilky urovnal svoje myšlenky, pak i přehazovačku na hlavě a také kněžské roucho, nastoupil zpět do kočáru a dal kočímu pokyn, ať pokračuje na faru. Tam se setkal s ledečkým pastýřem a mezi řečí se mu zmínil i o svém zjištění, že na hlavní příjezdové cestě od Humpolce chybí Perle Posázaví kaplička. 

"Když už má město kapličku cestou ke Křížům, Hradci, Habreku, Bohumilicím, Bojišti a Peklu, bylo by vhodné ji postavit i při cestě na Humpolec," řekl tehdy humpolecký vikář doslova.

 Ledečský kněz poté referoval o setkání s vikářem a jeho přání i farní radě a zmínil se o tom opakovaně též při svém kázání v kostele sv. Petra a Pavla. Toho si při nedělní mši svaté nemohl nevšimnout ani zámožný ledečský drožkář Zíba, který se při své zpovědi faráři nabídl, že místo pěti otčenáčů nechá kapličku na kopci nad městem na své náklady postavit jako pokání za své hříchy. Jak slíbil, tak i učinil a bylo mu tam nahoře odpuštěno. Ještě v tom roce na místě vikářova kochání kaplička stála. Vedle ní pak nechala farnost zasadit i dvě lipky, aby kapličku na věky věkův ochraňovaly. 

Ten rok udeřila velice tuhá zima. Návaly sněhu, plískanice a ledové víchry obě lipky natolik poškodily, že se z jara již nezazelenaly a po další tuhé zimě dočista uschly. Kaplička však těch tuhých zim přestála bezpočet, přečkala i dobu temna, když předtím po 150 letech od svého založení se dočkala i nového kabátu. Je příznačné, že se o to postaral další zámožný ledečský drožkář. Protože kaplička není zřejmě nikomu zasvěcena, mohla by nést název Kaplička sv. Drožkáře.   

-sv- ("sv" značí "iniciály autora")

  Aktuální fotografie na kótě 441: autor Štěpánka a iPhone.  

Za poškození kapličky v pravé dolní části může asi nepozornost za volantem, řekl bych. 

—————

Zpět