ZM schválilo vrácení dotace

11.02.2015 20:09

 

Třetí letošní zasedání ledečského zastupitelstva bylo po nedobrých  zkušenostech  z  minula  již   svoláno   řádně,   včas  a  s  předem oznámeným a jasným programem.  Ten  totiž tentokrát obsahoval pouze jeden bod: Vyjádření Města ke stanovisku SFDI, za kterým se  skrývalo  zásadní a vážné  rozhodnutí,  zda  Město  Ledeč  nad Sázavou vrátí samo  dotaci  na  cyklostezku ve výši 4,428 mil. Kč, nebo zda bude dál vyčkávat a dotaci mu pak odebere finanční úřad s tučným penále navíc.  K vrácení  dotace je vyzval koncem  ledna  Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) vzhledem k problémům, které  realizaci  této  akce  provázely a o kterých jsme vás již  loni  opakovaně informovali.

 Z přítomných 14-ti zastupitelů se jich pro vrácení dotace  vyslovilo 13, proti byl jediný - Mgr. Vaněk.  Ten  se  jako  první  přihlásil  do rozpravy a nejprve  zpochybnil stanovisko SFDI  a pak navrhl,  aby stanovisko  SFDI  nejprve  posoudila  právní  kancelář  z  Čáslavi a odpověď  se  na  SFDI  zaslala  až  koncem  měsíce.  Místostarosta  Drápela na to reagoval,  že odpověď  byla  písemně odeslána již po jednání  rady  města  dne 2. února,  což  starosta Tůma potvrdil a připomněl,   že  stanovisko   SFDI  bylo  konečné  a  že  v  případě dnešního souhlasu zastupitelstva  připraví  SFDI  dohodu o vrácení příspěvku bez další penalizace, tato dohoda pak bude zastupitelům předložena na dalším jednání ke schválení.         

To, na co snad všichni v sále v tu chvíli mysleli, se nebál nahlas říct občan Bedřich Pešek,  který vracení 4,5 milionové dotace označil za škodu  způsobenou  městu a žádal její prošetření a nalezení viníka.
Starosta  Tůma  mu  odpověděl,  že se tím po projednání dohody o vrácení příspěvku bude zabývat kontrolní výbor.  Občan Pešek dále poukázal  na    nespravedlivé   rozdělování   příspěvků   ledečským organizacím v minulém  volebním  období, kdy do motokrosu  šly  statisíce a na  malé  žáčky v kopané  ani koruna,  přestože on sám o  tom  s  bývalým  starostou  osobně  jednal,  aby nakonec musel klukům  koupit mičudu z vlastního důchodu.  Starosta Tůma  slíbil, že nyní by se mělo přispívat úměrně všem.

Zajímavá  informace zazněla na závěr jednání zastupitelstva,  kdy  starosta   Tůma   seznámil  zastupitele  s  vyjádřením  dozorového  orgánu  Ministerstva vnitra ČR,  který šetřil stížnost na nedodržení zákonné lhůty při zveřejnění Obecně závazné vyhlášky o nakládání s odpady, kterou  zastupitelstvo města vydávalo dne 22.12.2014 s účinností  od  1. 1. 2015.  Autora  stížnosti sice neuvedl,  ale  opět většina  v  sále  jeho  jméno  tušila.  Mohla  si  ho  také  přečíst na jmenovce  před  jedním  zas_tupitelem.  Ten  se přitom  jen velice nuceně a rádoby nevinně usmíval.

Dozorový  orgán  MV ČR  po  seznámení  se  zaslanými dokumenty žádnou nezákonnost neshledal.  Odpady v Ledči se tak  mohou dál shromažďovat a odvážet k likvidaci,  zastupitelé scházet a vydávat vyhlášky  a  hlavně  plnit  svůj  slib  daný  občanům,   teda  až  na  jednoho.                                                                              -sv-


 

—————

Zpět