Motokrosové závodiště

28.09.2014 18:04

Minulá ZM se v letech 2002 – 2010 zasadila ve snaze o zachování tradice ledečského motokrosu o získání potřebných pozemků poté, co přemrštěné požadavky soukromých majitelů na čas 50-ti letou tradici ledečských motokrosů přerušily a odřízly přístup k atraktivní Americe. Získání sousedních pozemků, na kterých je současná trať situována, přišlo městskou kasu na několik mil. Kč. Pozemky jsou stále v majetku města, to se stará o jejich údržbu prostřednictvím Technických služeb. Pozemky užívá ledečský Automotoklub vedený panem Doležalem, ovšem bez jakéhokoli smluvního vztahu.

 

Současné ZM s 10-ti člennou koalicí podporovalo každoročně činnost Automotoklubu finančními příspěvky takto:

2011 – 47 200,- Kč, 2012 – 100 000,- Kč, 2013 – 250 000,- Kč  a 2014 – 100 000,- Kč 

Drobněji na činnost AMK přispívala i RM (2012 – 21 000,- Kč, 2013 – 2x bezplatné použití techniky SDH a úhrada osobních nákladů SDH, 2014 – 22 000,- Kč + bezplatné použití techniky SDH a úhrada osobních nákladů SDH).

 

V červnu 2014 na pozemky motokrosového závodiště a uzavřenou monitorovanou skládku Rašovec navážela nákladní auta firmy XXXXX  tuny a tuny zeminy vč. asfaltu – viz foto. Na přímou otázku vznesenou na ZM dne 23.6.2014, kdo to povolil, kdo to objednal, komu se za nepovolenou skládku platí, jsem nedostal přímou odpověď. Prý se jedná o inertní materiál, kterým se vyrovnává skládka Rašovec, aby zde mohlo vzniknout hřiště! Nikoho ze zastupitelů, ani zelené, tento problém nezajímal!

Jo, prostě s jídlem roste chuť!   A být v koalici něco stojí!           -sv-                                                                                       

—————

Zpět