Výpis z usnesení rady města

07.02.2015 12:32


VÝPIS Z USNESENÍ

ze schůze Rady města Ledeč nad Sázavou

konané dne 2. února 2015

2/2015/RM


02.2015/15RM-s)  Rada  města  Ledeč nad Sázavou  schvaluje předložený text dopisu ve věci  "Cyklostezka Ledeč".  Rada  města pověřuje  starostu  města  podpisem  dopisu  a jeho odesláním na SFDI.

02.2015/16RM-s)  Rada  města  Ledeč nad Sázavou  schvaluje v souladu s  §  102  odst. 1  zákona  č. 128/2000 Sb.  o obcích, ve znění pozdějších předpisů, program řádného a pracovního zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 11.2.2015.


02.2015/1RM-do)  Rada  města Ledeč nad Sázavou doporučuje Zastupitelstvu  města  Ledeč  nad Sázavou schválit vrácení  dotace na akci  "Cyklostezka Ledeč",  poskytnuté z programu na výstavbu a  údržbu  cyklistických  stezek,  a  to  formou  dohody  o  vrácení příspěvku.


(zdroj: www.ledens.cz)

—————

Zpět