Starostovi došla trpělivost

23.06.2015 06:40

Po osmi měsících neustálých napadání, urážek a udání z úst a pera jednoho zhrzeného zas_tupitele došla starostovi Tůmovi zřejmě trpělivost a provedl si sám kontrolu dokumentace investiční akce Cyklostezka Ledeč nad Sázavou, se kterou seznámil dne 22.6.2015 v rámci bodu Různé zastupitele města. Předložil jim několika stránkový materiál s 10-ti přílohami nazvaný Rekapitulace investiční akce Cyklostezka Ledeč nad Sázavou. Zasedání ZM jsem sledoval v on-line přenosu na svém PC, snad s ohledem na alarmující skutečnosti starosta Tůma obsah svého zjištění tentokrát nečetl, ale všichni přítomní zastupitelé ho obdrželi v písemné formě a nevěřícně kroutili hlavami. Všichni poté hlasovali pro návrh starosty, aby se kontrolou dokumentace o průběhu veřejné zakázky začal okamžitě zabývat kontrolní výbor ve spolupráci s advokátní kanceláří JUDr. Lebedové a na příštím zářijovém zasedání ZM předložil výsledky svého zjištění. Všechny již nyní zajímá, kde se stala chyba a kdo jí způsobil.

Zatím na ZM zaznělo, že řadu dokumentů ZM vůbec nevidělo a neschvalovalo, řadu jich nelze ani dohledat, externím firmám, úřadům a účastníkům řízení bylo vyplaceno přes 1 milion korun, existují pochybnosti zda původní stavba komunikace do Sluneční zátoky byla ve vlastnictví města, na což upozorňoval již před rokem krajský úřad, zápisy ve stavebním deníku z období před vydáním stavebního povolení neodpovídají skutečnosti a jsou v příkrém rozporu s videem autora Kanerfas umístěným na YouTube 2.11.2013, ze kterého je patrné, že již dva týdny před vydáním stavebního povolení došlo k předčasnému zahájení stavby a ne pouze k zaznamenanému kácení stromů a keřů.  

Zda se nejedná pouze o dohady a pochybnosti, má za úkol zjistit přes prázdniny kontrolní výbor, zda byl přitom porušen zákon, či jednací řád ZM a RM, je úkol pro advokátní kancelář. Potřebné dokumenty má předložit ke kontrole odbor samosprávy a jeho oddělení majetku a investic.                                                                             -sv-

  

—————

Zpět