Únorové zastupitelstvo

19.02.2018 18:02

V pondělí 19.2.2018 od 16:00 hodin proběhlo letošní druhé jednání ledečského ZM. Na programu bylo 19 bodů jednání, z nichž bod číslo 15 Uzavření rámcových smluv s firmou TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. byl na návrh starosty odložen na příští zasedání, které se má konat 26.3.2018.

Jednání se účastnilo 13 zastupitelů, chyběl nemocný Simandl a vyučující Kroutil. Na únorovém zasedání byli zastupitelé seznámeni s výsledkem ankety na výstavbu plaveckého bazénu, o které jsme vás informovali zde

Dále starosta města informoval přítomné o jednání s Krajem Vysočina v těchto věcech:

  • veřejná doprava - zatím se jedná o dva ranní spoje z LnS do HB (v 7 a 8 hodin) a o dva odpolední spoje zpět. Ty budou městu účtovány jako nadstandart za 200 000 Kč. Na Kraji nejsou ochotni přijmout jakýkoliv argument. Ve středu proběhne u hejtmana další jednání.
  • na úpravu křižovatky u autobusového nádraží běží výběrová řízení, dne 26.3.2018 by mohl být známý dodavatel, zájemců o toto dílo je pomálu.
  • rekonstrukce krajské komunikace II/130 od viaduktu do Hradce se odkládá na jaro 2019 z důvodů nutnosti provést nejprve přeložku vodovodu. 

Zastupitelstvo města však neodložilo žádosti o příspěvky a schválilo je následovně:

žadatel                         požadavek           příspěvek
-----------------------------------------------------------
FK Kovofiniš                     80 000                80 000
Háta, o.p.s.                    200 000                51 000
HC Ledeč                       400 000               400 000
Husitská církev            1 046 609               150 000 
Oblastní charita HB         200 000                 51 000
TJ SOKOL                       150 000               150 000 
TJ Kovofiniš                    249 000               249 000    
--------------------------------------------------------------
CELKEM                                                  1 131 000 Kč
 
Zastupitelstvo města také schválilo smlouvy na věcná břemena, prodej pozemku na parkovišti u ČSAD, neschválilo žádost o prodej pozemku nad Haškovkou a směnu pozemků s ZEMKO Kožlí, schválilo složení výjezdní jednotky SDH a jmenovalo jejího velitele a nakonec i souhlasilo s vyslovením podpory společnosti Háta, o.p.s. pro rozšíření denní kapacity CDS Barborka a rozšíření poskytované služby o Sociálně terapeutickou dílnu. S výší příspěvku však zůstalo na loňské úrovni. -sv- 

—————

Zpět