Vyhodnocení ankety

19.02.2018 09:05

V podkladových materiálech pro dnešní zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou je jako bod 17 zařazeno i toto Vyhodnocení ankety občanů „Výstavba krytého bazénu v Ledči nad Sázavou".

Jelikož město dlouhodobě uvažuje o výstavbě bazénu v Ledči nad Sázavou, byla na toto téma vytvořena anketa, díky které, vyjádřili svůj názor občané města Ledeč nad Sázavou a přilehlých obcí k tomuto záměru. 

Samotná anketa, byla vložena na web a i rozeslána do schránek občanů. Termín pro vyplnění byl prodloužen do 31. 1. 2018 a odevzdáno bylo celkem 1009 ks anketních lístků. Celkové vyhodnocení naleznete v příloze tohoto podkladu, zde uvádíme pouze dvě nejdůležitější otázky:
 
- Souhlasíte s výstavbou krytého bazénu v Ledči nad Sázavou? 
o rozhodně ano 84,04 %, spíše ano 8,33 % 
o spíše ne 3,17 %, vůbec ne 2,68 % 
 
- Jaké umístění bazénu preferujete? 
o umístění u současného zimního stadionu 32,01 % 
o za bytovou zástavbou na starém sídlišti 64,12 % 
 
Součástí této ankety byla i otázka č. 9 (Co je z vašeho pohledu palčivým problémem ve městě a jeho místních částech, a je třeba se tím zabývat?). Na tuto otázku byla spousta různorodých odpovědí, které máme všechny sepsané, byly předány panu starostovy a místostarostům, ale v příloze Vám uvádíme pouze pár nejčastějších. 
ZM má v návrhu na usnesení doporučeno vzít tuto anketu na vědomí. -sv-

—————

Zpět