Tříhodinové ZM 2

28.11.2017 09:58

Pokračování z 27.11.2017

Včera večer po zasedání zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou jsme se podrobně věnovali prvním třem bodům jednání. Dnes budeme pokračovat již stručněji se zbylými body:

- bod 7 - dodavatelem rekonstrukce šaten u letního stadionu bude firma UNIMONT J.C.K., s.r.o. Hradec, která v termínu od 6.12.2017 do 31.7.2018 stavbu zrealizuje za částku 10.700.439,46 Kč vč. DPH se zárukou 96 měsíců. Přízemní část zapuštěná do svahu bude stavebně upravena, nadzemní část bude nahrazena zcela novou konstrukcí a dispozicí. Základní rozměry stávající budovy budou dodrženy. Dispoziční výkresy nebyly v podkladových materiálech k dispozici. Původní situační obrázek z Ledečského zpravodaje lze nalézt zde.

- bod 8 - starší manželé darovali pozemek na stavbu garáže své dceři. Předkupní právo města přitom zůstává ze zákona zachováno.

- bod 9 - byla schválená směnná smlouva na pozemky mezi městem a Kovofinišem.

- bod 10 - ZM neschválilo žádost na prodej části parcely v ul. Z.M.Kuděje a navrhlo žadateli, který byl jednání přítomen, řešit jeho potřebu pronájmem části pozemku, což je v kompetenci rady města.

- bod 11 - ZM schválilo zveřejnění záměru prodeje tří menších pozemků v lokalitě Na Vinici.

- bod 12 - byl řešen v úvodu jednání - viz včerejší článek

- bod 13 - ZM schválilo pořádání ankety, týkající se plaveckého bazénu v Ledči. Do všech domácností na Ledečsku bude rozdán anketní lístek se všemi potřebnými informacemi.

- bod 14abyl řešen v úvodu jednání - viz včerejší článek

- bod 14b - proběhlo nové výběrové řízení na dodavatele el. energie - dodavatelem pro příští rok bude společnost Innogy Energie, s.r.o., která předložila novou nabídku.

- bod 14c - žadatelka o koupi budovy č.p. 46 v Hrnčířích, schválená na minulém zasedání ZM zde, od svého záměru ustoupila, budova i pozemek zůstává nadále v majetku města.

Různé 

- starosta města opakovaně informoval přítomné o tom, že rekonstrukce křižovatky u autobusového nádraží byla zařazena do rozpočtu Kraje Vysočina na příští rok. Bude se jednat o společnou akci Kraje, VaKu a města Ledeč n.S.

- starosta města podal informaci o průběhu jednání s odborem dopravy KrÚ a o připomínkách k chystané změně ve veřejné dopravě. Podařilo se mu společně se starostou Vilémovic získat příslib zachování jednoho přímého autobusového spoje z Ledče do H.Brodu a zpět. V současné době lze snahu po zachování autobusového spojení podpořit podpisem petice v Informačním centru na Husově náměstí.

- starosta města do třetice informoval o stavu jednání ohledně cyklostezky, která se zasekla na Stvořidlech. Přes ně zatím nejede vlak. Nebo tedy jede, ale jen ten Posázavský pacifik. S ostatními kameny se nesmí ani hnout a rušit Bubo bubo také ne.

- na závěr starosta města vyzval zastupitele k účasti na pracovním zasedání dne 15.12.2017, kde budou jednat o rozpočtu na příští rok, který bude posledním ve funkčním období tohoto ZM. O tři dny později 18.12.2017 pak budou zastupitelé rozpočet projednávat a případně i schvalovat na zasedání řádném. 

Zastupitelé v pondělí 27.11.2017 jednali v počtu 13. Chyběli Ševců a Vaněk. -sv- 

—————

Zpět