18 bodů za 90 minut

30.10.2017 17:59

18 bodů za 90 minut projednali ledečtí zastupitelé na svém devátém zasedání dne 30.10.2017 od 16. hodin v obřadní síni ledečské radnice. Jednání předsedal a řídil starosta města Ing. Zdeněk Tůma a spolu s ním se jednání zúčastnilo 13 zastupitelů, chyběli Policar a Simandl. Jednání se také zúčastnili dva občané Perly Posázaví, a to pan Janák ze Zoufalky a pan Kutílek z Hrnčířů. 

Pan Zdeněk Janák, bývalý zastupitel města z let 1998 - 2002 (zdravím), přišel zastupitelům sdělit jednu připomínku a jeden podnět. Připomínka se týkala rozšíření komunikace u viaduktu pod Zoufalkou. Akci jako takovou chválil a s prodloužením termínu se chtě nechtě smiřoval. Poukázal pouze na skutečnost, že se zde nepracovalo ani o víkendech, ani v záříjových dnech po 25. září, což by možná stačilo k dokončení akce v původně plánovaném termínu.

Starosta města panu Janákovi odpověděl, že původně bylo na akci plánováno 6 měsíců, ale průtahy se stavebním povolením donutily investora akci zkrátit na měsíce 3. Dodavatel převzal staveniště 18. srpna a 18. listopadu plánuje akci ukončit. To jsou tři měsíce. 

Podnět pana Janáka se týkal další plánované akce Kraje Vysočina. Zřejmě na našem webu LBC zde se dočetl, že v příštím roce se chystá oprava krajské komunikace II/130 z Ledče na Hradec. Pod dalším viaduktem u Koželužny plánuje Kraj provést dopravní značení a úpravy pro chodce (pásy na vozovce). Pan Janák navrhuje zvážit možnost vybudování chodníku pro chodce od viaduktu pod železniční zastávku směrem k městu za cenu posunu opěrné zdi (kamenného tarasu) směrem do svahu. 

Pan Kutílek si přišel poslechnout bod č.9, v rámci kterého se projednával prodej domku č.46 v Hrnčířích. Před jeho schválením pan Kutílek apeloval na zastupitele, že by se pozemky v této lokalitě prodávat neměly, že je může město v budoucnu potřebovat. Naopak, že by měly v této lokalitě další pozemky nakoupit. Prodej budovy č.46 s pozemkem pod budovou zastupitelé následně schválili 11 hlasy pro, starosta a místostarosta se zdrželi.

Ostatní body již probíhaly jak na běžícím pásu.

 • dodavatelem elektroenergie bude v příštím roce firma Innogy Energie (RWE)    
 • rozpočtové změny byly schváleny (úvěr za ZS bude doplacen z rezervy Města)
 • Město Ledeč nad Sázavou bude po této finanční operaci bez dluhů!!!
 • rozpočtové určení daní je pro Město letos nižši než v minulosti
 • do konce roku proběhne výměna veřejného osvětlení z 50% dotace
 • na SVČ v Barborce se zateplují stropy a zaměřují okna
 • do 31.10.2017 bude ukončena II. etapa opravy komunikace Ke Stínadlům
 • na této akci byly schváleny vícepráce - pod původní panelovkou chyběly podkladové vrstvy, u MŠ byly doplněny palisády
 • akci dodává EVOS-HYDRO, jeden zastupitel byl proto proti, hádejte kdo? :-)
 • Mariánský sloup se bude opravovat déle pro špatný stav soklů, schodů a zádlažby
 • Kraj Vysočina daruje Městu pozemek pro vybudování chodníku na Habrecké ul.
 • Město a Kovofiniš si vzájemně smění pozemky v areálu KF a mimo areál KF
 • pro objekt nových šaten na letním stadionu bude odpadní potrubí napojeno na kanalizační řád v ul. Havlíčkově přes pozemky Kraje
 • směrnice č. 3/2009 Ztráty a nálezy bude nahrazena 20.11.2017 novou
 • Kontrolní výbor provedl kontrolu usnesení ZM a RM za I. pol, 2017 - vše je OK
 • v ul. Na Rámech bude začátkem roku 2018 nahražena panelovka asfaltem
 • u autobusového nádraží zbuduje Kraj Vysočina průsečnou křižovatku v r. 2018
 • Město požaduje zachování přímého autobusového spoje do Brodu, KrÚ je proti!!
 • plavecký bazén plánují nyní situovat do jiné lokality (Pivovarák?), ztrátové teplo z chladících kompresorů zimního stadionu tak bude dál fučet do vzduchu, na ZS je přitom nálada pod bodem mrazu :-( 
To vše, až na bod mrazu, zaznělo na 9. letošním zasedání ZM během 90 minut jednání. 
 
Příští jednání ZM se uskuteční 27. listopadu 2017. Schvalovat se bude výběr dodavatele spolkového domu Habrek.                                         Zaznamenal a komentoval  -sv-

—————

Zpět