Tříhodinové ZM

27.11.2017 20:38
I když 10. letošní zasedání ledečského zastupitelstva města mělo mít charakter procedurální, protáhlo se tentokrát bez sedmi minut na tři hodiny. K jeho zakončení došlo přesně v 18:53 hodin. Postaraly se o to dva předsunuté body, a to původně body č. 12 a č. 14a a pak taky obsáhlejší připomínky občanů. Projednání těchto tří bodů trvalo celou hodinu. 
 
Bod č. 12 se týkal Předkupního práva na odkoupení bývalé prádelny č.p. 96 na sídlišti Stínadla. Město Ledeč nad Sázavou v roce 2006 prodalo bývalou mazutovou kotelnu, která měla podle znaleckého posudku cenu cca 1,2 mil. Kč, za kupní cenu 0,5 mil. Kč s tím, že kupující zde vybuduje prádelnu, zaměstná místní lidi a bude poskytovat služby občanům Ledečska. Vzhledem k nízké ceně jsme tehdy do smlouvy nechali zakotvit jako pojistku, že investiční záměr bude naplněn, předkupní právo města, které si vyhradilo v případě dalšího prodeje právo zpětného odkupu za stejnou cenu 0,5 mil. Kč. Jak se dnes na zasedání ledečského ZM vyjádřila přítomná advokátka, "předkupní právo bylo sjednáno jednoduše - geniálně jednoduše tak, že tam nejsou žádná zbytečná slovíčka, kterých by se mohl někdo chytit." ZM se proto rozhodlo této budovy a předkupního práva nevzdávat a bude dál se současným majitelem jednat o kupní ceně, která by sice respektovala skutečnost, že budova byla přestavbou zhodnocena, ale také fakt, že původní cena budovy byla na 40% ceny ze znaleckého posudku. 
 
Bod č. 14a se týkal žádosti Lyžařského klubu, z.s. o dotaci na pořízení sněžného skútru pro úpravu lyžařských běžeckých stop v okolí Melechova a Ledče nad Sázavou pro veřejnost a úpravu sjezdovky ve výši 120 000, - Kč, což ZM schválilo, za předpokladu zřízení běžeckých tratí i kolem Ledče a Habreku. Samozřejmě v závislosti na sněhových podmínkách. Na mokrá pole nový skútr vyjíždět nemusí. :-)
 
Bod č.6 Připomínky a podněty občanů
Ing. Oldřich Páv ze Zoufalky upozornil na nižší svítivost nového veřejného osvětlení instalovaného v sobotu, kdy po instalaci ledkových svítidel není vidět od souseda k sousedovi, a dále také na špatnou srozumitelnost veřejného rozhlasu, kdy varovnému hlášení hasičů bývá vždy dobře rozumět, ale hlášení z městského úřadu je rušeno ozvěnou z protějšího břehu.
Místostarosta Drápela a ředitel TS Nekola souhlasili, že svítivost nových svítidel je sice nižší, ale je v souladu s požadavky na osvětlení komunikací a je také mnohem úspornější, co se týká spotřeby el. energie, údržby a má mít delší životnost.
Starosta Tůma se vyjádřil ke srozumitelnosti rozhlasu. Nejedná se o veřejný rozhlas, ale o varovné vyrozumívací zařízení pořízené z dotačních prostředků, které bylo před 5-ti lety převzato bez závad. Počet reproduktorů odpovídá projektu a nesmí být po dobu jeho udržitelnosti, která končí letošním rokem, měněn.   
Ing. Hana Horáková - upozornila na špatné parkování v ulici Na Potoce, u Synagogy a výjezdu na Koželskou, kde by bylo vhodné požádat o častější kontroly Policii ČR. Dále také na neustálý nepořádek u sběrných nádob na šatstvo, kde je třeba sjednat častější svozy a vyprazdňování sběrných nádob a zajistit úklid v jejich okolí.  
Ing. Dvořák ved. OVŽP a ředitel TS Nekola slíbili sjednat nápravu.
Karel Šrámek - vznesl dotaz na vlastnictví popelnicových kójí na sídlišti Stínadla, kde při posledním orkánu došlo k poškození zastřešení.
Mgr. Hospodková, ved. OdMI odpověděla, že popelnicové kóje jsou stejně jako bytové domy majetkem SVJ či bytového družstva.
RNDr. Yvetta Bartáková - poděkovala za dokončení tobogánu (ocelových ramp a schodišť) z Pivovarského údolí na hrad. Podivila se nad instalací ocelových roštů, kterými má sice sníh šanci propadnout, ale jejich údržba nebude snadná.
Zdeněk Zelený - pochválil vánoční strom, výzdobu a organizátory lampionového průvodu.  
 
Poznámky k dalším projednávaným bodům přineseme zítra.  -sv-

—————

Zpět