Bleskové zastupitelstvo

19.01.2015 18:38

  První zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sáz.  v roce 2015 skončilo dříve,  jak začalo. Postaral se o to zastupitel Vaněk, který  před  zahájením  jednání  hýřil  úsměvy a sebevědomím,  obcházel svoje kolegy,  třásl  jim pravicí  a pak s úderem 16. hodiny  zasedl ke své jmenovce a s vážnou tváří se  přihlásil o slovo, aby ocitoval znění § 93 odst.1 zákona o obcích a upozornil na to, že ustanovení tohoto paragrafu bylo  městským úřadem porušeno,  neboť nebyly včas a patřičným  způsobem zveřejněny  termín,  hodina,  místo a program zasedání zastupitelstva města,  proto se  toto jednání ZM nemůže dnes konat a on tedy odchází.

  To vše před  zraky desítky  občanů,  pár úředníků a  12-ti zbylých zastupitelů,  kteří  nejprve  nevěřícně  kroutili  hlavami  a  poté  se ihned dohodli na novém termínu jednání dne 26.1.2015.

  Prostě do  Perly Posázaví dorazily 19 dní po Silvestru  obstrukce. To jsme tu za 24 let, co pamatuji, neměli a předtím za komančů to ani nešlo :-) A s obstrukcemi i naschvály.  Ještě aby sem dorazily  spalničky  a  bude  pohroma  dokonána!  "Renomovaný" právník,  advokát a  zas_tupitel v jedné osobě měl sice  tak  trochu pravdu, ale ...

To rozum nebere?!                                                            -sv-  

Poznámka autora:

Dle slovníku cizích slov je obstrukce snaha zmařit něčí jednání, naschvály  jsou schválnosti,  či lépe pitomosti dělané schválně, natruc  a  spalničky  jsou dětská nemoc,  která jen  výjimečně postihne i dospělého jedince.  Vlastně podle mne to všechno jsou hlavně infantilní (dětinské) projevy a potíže.

 

K tomuto "případu" se již také vyjádřil starosta města na stránkách www.ledecns.cz  v článku  Omluva občanům a poté  i v pátečním vydání  MF Dnes  dne 23.1.2015.

--------------------------------------------------------------------------

§ 93

(1) Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Informaci vyvěsí na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním zastupitelstva obce; kromě toho může informaci uveřejnit způsobem v místě obvyklým.

 

—————

Zpět