Poslední letošní ZM

18.12.2017 17:13

K poslednímu letošnímu zasedání se v pondělí 18.12.2017 od 16. do 17. hodin sešli ledečtí zastupitelé (chyběl pouze Pavka, proto ta hodinka stačila). Veřejnému zasedání předcházelo zasedání pracovní, zřejmě 15.12., tak se vše odvíjelo a schvalovalo bez větších problémů 14-ti hlasy PRO, až na body 11c a 11d. Proč? Vysvětlím na závěr.

Na programu ZM bylo kromě zahajovacích procedurálních bodů 1 až 6 a schvalování dvou rutinních věcných břemen (body 9 a 10) také schválení Memoranda o vzájemné spolupráci, nelekejte se, ne s Čínou ani o lithiu, ale s Místní akční skupinou Královská stezka, o.p.s., jejíž je město Ledeč n.S. členem. Následovalo schválení prodeje vily č.p. 82 na Mizerově, kterou za cenu určenou znaleckým posudkem (1,59 mil. Kč) získala Mgr. Korbová z Prahy. V kupní smlouvě si město vyhradilo předkupní právo v případě dalšího prodeje. 

V bodě 11) Různé se nejprve projednávaly a schvalovaly 4 rozpočtové body:

a)  Rozpočtová opatření - navýšení výdajů i příjmů o 759.390,30 Kč

b)  Vyhodnocení plnění rozpočtu města do listopadu 2018 (příjmy 96%, výdaje 74%)          (ach ty investice, nedaří se je plnit jak na vládní, tak i na komunální úrovni)

c)  Rozpočtové provizórium na rok 2018  (zřejmě do 15.1.2018, kdy se opět sejde ZM)        (do té doby se nebudou poskytovat příspěvky a zahajovat investiční akce)

d) Změna měsíčních odměn neuvolněným ZM dle nových celostátních pravidel                    (místostarostové 20.000, radní 3.600, předsedové výborů 1.800 a ZM 900 Kč/měs.)

Až do bodu 11b bylo vše schváleno, jak je výše uvedeno, 14-ti hlasy PRO. V bodě 11c byl Vaněk PROTI a v bodě 11d nehlasoval. Zato zřejmě poprvé v historii tohoto funkčního období hlasoval PRO v případě změny příspěvku Středisku volného času. Důvod byl prostý, příspěvek SVČ se totiž snižoval o 30 tisíc korun. :-) Též důvody odlišného hlasování v bodě 11c a 11d by bylo možné snadno rozklíčovat. Nebudu vám tím ale kazit náladu ani Vánoce.

Starosta města v rámci bodu Různé poskytl tyto informace: 

- 3.ledna proběhne schůzka s hejtmanem a senátorem Strnadem o veřejné dopravě        (zatím je přislíben ranní autobusový spoj Ledeč - H.Brod v 7 hod., zpět ve 12 hod.)

- v minulém týdnu byly do ledečských domácností doručeny anketní lístky na bazén             (ten by měl mít 3 plavecké dráhy, čtvrtou s chrliči, brouzdaliště, saunu a slanou vodu)

- v Ledči začal fungovat kamerový systém 4 záznamových kamer (náměstí a výpadovky)     Nejedná se o on-line sledování, ale o záznamy, které obstarává a využívá Policie ČR 

Na závěr starosta všem poděkoval za spolupráci, popřál hezké vánoční svátky a pozval zastupitele na přátelské posezení s občerstvením do malé zasedačky. Jaká tam byla účast a co se podávalo, nevím, kamerový systém v malé zasedačce není nainstalován. Taky by to ale asi šlo odhadnout. :-)  

On-line přenos sledovali na začátku jednání 3 (slovy tři) diváci, na konci nás bylo 8. Proto tuto aktualitu publikuji již v pondělí večer se zítřejším datumem, aby jste mohli klidně spát, když je to královské memorandum podepsané a bývalá hudebka prodaná. :-) -sv-

 Zastupitelstvo města Ledeč n. S. má nejen svůj jednací řád, ale i zasedací pořádek. V ledečském zastupitelstvu zasedá 6 volebních stran: SNK, SZ, KDU-ČSL, ODS, ČSSD a KSČM. Stranickou příslušnost zastupitelů jsme vám pro přehlednost označili barevnými elipsami zleva do prava po směru hodinových ručiček. K rozsazení zastupitelů SZ došlo z jednoduchého důvodu - v čele stolů sedí pětičlenná rada města a tam má SZ jen jeden mandát v osobě pana místostarosty. Prostá uhlopříčná výměna  zastupitele SZ za zastupitele KDU-ČSL možná není, neboť se v případě KDU-ČSL jedná o radního. Po jeho levici v pravém horním rohu jeden zastupitel za ODS  chybí, ale duchem je zajisté přítomen. Neoznačené hlavy na předvánoční fotografii patří úředníkům a státní znak za paní místostarostku České republice. -sv-

—————

Zpět