Mimořádné zastupitelstvo

24.05.2016 00:08

Na 23. května 2016 bylo již dopředu avizováno svolání mimořádného zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou. Na 17-ti bodovém programu zase tak nic mimořádného nebylo, ale nám se podařilo pomocí PrintScreenu v čase 16:07 zachytit opravdu mimořádnou událost, kdy mezi zastupitele sestoupil duch! Zda to byl duch porozumnění a spolupráce, či duch svatý, nelze bohužel s přesností určit, ale to, že se objevil naproti jedinému přítomnému a proklamovanému katolíkovi, mnohému nasvědčuje. V každém případě, zřejmě díky jeho krátké přítomnosti, proběhlo tentokrát celé jednání během pouhé hodinky bez jakýchkoliv výstřelků a excesů. 

Na přiloženém obrázku můžete "ducha" spatřit přímo uprostřed, jak oslňuje naproti sedícího katolíka v kraťasech a sandálech, který jde snad konečně do sebe a klopí zrak. Věřte, že se tentokrát o žádnou fotomontáž nejedná, jako třeba v případě nakažlivé Blbosti. PrintScreen je autentický a jedinečný!

Jinak fádní květnové jednání ledečského zastupitelstva oživil až závěrečný bod Různé. 

Starosta města (SNK) nejprve stroze informoval členy zastupitelstva o výsledku osmiměsíčního policejního vyšetřování causy Rašovec, který zní: "Nedošlo ke spáchání trestného činu!"  Zajímavé zjištění, které raději v tuto chvíli ponechávám bez komentáře. 

Další jeho nepotěšující informace se týkala zimního stadionu, respektivě jeho střešní konstrukce. Ta je dle znaleckého posudku po 12-ti letech provozu v havarijním stavu způsobeném vysráženou vlhkostí a korozí. Odbor majetku a investic společně s Technickými službami hledají způsob opravy havarijního stavu tak, aby neohrozil provoz.

Paní místostarostka (SNK) dále upozornila na stížnosti občanů k provozu sběrného dvora v Pivovarské ulici. Stížnosti se týkají nevyhovujjící provozní doby a neochoty personálu, což jsem na vlastní kůži jako přepravce pocítil minulou sobotu.

Radní Vrbka (SNK) přednesl návrh na zřízení vice míst k odběru vody na starém hřbitově, kde mají hlavně staří lidé problémy s přenášením vody v konvích od jediného a pro mnohé značně vzdáleného kohoutku.

Zastupitelka Bartáková (SNK) vznesla dotaz, kam se ztrácí žulové kostky z Hradní ulice, zda budou navráceny zpět. Odpovědi se ji dostalo od vedoucí oddělení majetku a investic. Bohužel však odpovědi mimo mikrofon, takže veřejnosti sledující on-line přenos zůstala utajena, jako koneckonců všechny odpovědi úředníků vyjma vedoucího OVŽP, který vždy mikrofon používá.

 Další otázka paní zastupitelky byla věnována připravované uzavirce krajské komunikace na Světlou při rekonstrukci viaduktu. Kudy se budou obyvatelé Zoufalky dostávat do města a zda by hned za viaduktem na Hradec nemohlo být po pravé ruce místo lopuchového háje zřízeno parkoviště pro obyvatele Zoufalky? Zde odpovídal naštěstí starosta města a na mikrofon, že dodavatelem akce bude Sdružení Kácov - Světlá, které tvoří firmy Chládek Tintěra a Fišer - mostní stavby Brno, a ten bude potřebovat uzavírku "pouze" na 50 dní. Objízdná trasa bude přes Opatovice, možnost použití polní cesty Kamenné stádo mezi Ostrovem a Hradcem tu existuje, ne však pro náklaďáky a ne na povolenky. ORP Světlá žádné vydávat nebude a ledečský MěÚ, po zkušenostech s cyklostezkou, raději také ne.:-)  Možnost zřízení lopuchového parkoviště bude třeba projednat s Lesy ČR. 

Ještě jednu zajímavou informaci jsme se mohli dozvědět již před bodem Různé, a to, že správa budovy polikliniky přechází nově pod ledečskou firmu ATOS a z tohoto důvodu se proto nyní mění všechny nájemní smlouvy na poliklinice. Informaci podával vedoucí odboru samosprávy, sice také ne na mikrofon, ale zapnutý zastupitelský mikrofon stačil občas něco z jeho odpovědi zachytit. -sv-

 

  

—————

Zpět