ZM vyslechlo rozhodnutí ČIŽP

26.10.2015 20:07

 

Na závěr 9. letošního zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 26.10.2015 seznámil starosta města Ing. Zdeněk Tůma přítomné zastupitele s rozhodnutím ČIŽP o nepovoleném nakládání s odpady na uzavřené skládce Rašovec. ČIŽP ve svém verdiktu z 9.10.2015 konstatovala, že se Město Ledeč nad Sázavou dopustilo správního deliktu tím, že nakládalo na rekultivované skládce Rašovec s odpadem tvořeným zeminou a kamením včetně asfaltu vytěženým na stavbě D1 v úseku Ledeč - Hořice, a to v množství 15 až 20 koreb na ploše 300 m2. Nebyl přitom doložen původ a kvalita zeminy, nebylo prokázáno ohrožení životního prostředí, které však ČIŽP klasifikovala stupněm "větší míra" a uložila proto Městu pokutu ve výši 60.000,- Kč, což je 0,12 % z maximální možné výše, a náhradu výdajů řízení ve výši 1000,- Kč.

Z odůvodnění ČIŽP vyplývá, že na akci nebyla doložena žádná smlouva, žádné stavební povolení či územní rozhodnutí, existovala pouze ústní dohoda s bývalým místostarostou, který prováděl kontrolu navážení zeminy a podepsal předávací protokol. ČIŽP zjistila a v odůvodnění jmenovala firmu, která byla původcem vytěžené zeminy a odvozem zeminy ze stavby se jí zbavila. Zjistila též firmu, která zeminu na skládku navážela. Ze zápisu s touto dopravní firmou vyplývá, že bylo na území města navezeno mnohem více zeminy, než uvedených 15 -20 koreb.

Z fotodokumentace, kterou máme k dispozici, i z pouhého pohledu na současný stav skládky lze též dovodit minimálně dvojnásobné množství. Zatím se nikdo nezabývá otázkou, kdo to platil a komu a kam všude byl ještě odpad navežen?!

Z 13-ti přítomných zastupitelů jich bylo 9 o akci prokazatelně informováno, neboť byla předmětem mé interpelace na loňském jednání ZM dne 23.6.2014, o čemž existuje na městském úřadu zvukový záznam. Snad proto byly jejich reakce velice rozpačité a nejisté, anebo dokonce i podrážděné, jako v případě notoricky známého zas_tupitele, který prohlásil: "nevím o tom vůbec nic, nehodlám se k tomu vyjadřovat...." a poté odešel.

Město nevyužilo možnost odvolání, uloženou pokutu v určeném termínu zaplatilo a starosta bude o nepovolené akci a způsobené škodě nejprve jednat s bývalým místostarostou a na příštím zasedání 30.11.2015 bude zastupitele informovat o výsledku tohoto jednání.                                                                 -sv-


 

—————

Zpět