Adventní zasedání ZM

28.11.2016 23:33

První adventní pondělí se sešlo 15 ledečských apoštolů včetně Jidáše, aby na svém 9. letošním zasedání projednali 18 bodů svého programu. Mezi nimi i dva tak trochu ožehavější, o kterých jsme vás informovali již předem na první adventní neděli. Byly to střecha a bazén.

Střecha zimního stadionu sice již neodkladně potřebuje rekonstrukci a opravu střešního pláště, ale nejprve se museli zastupitelé shodnout na koncepci rekonstrukce. Po delším dohadování se nakonec přiklonili ke koncepci nevytápěná a neklimatizovaná hala, stejně jako jejich předchůdci před 12-ti lety. Rádi by však tuto koncepci realizovali s jiným systémem izolace střešního pláště, jen zatím není jasno, jaký bude. Sendvičové panely zřejmě použity nebudou, panely s polystyrénem a plechem asi také ne, tak zastupitelé přistoupili na to, že ponechají rozhodnutí na hasičích a odbornících. Ti jim zatím naznačují, že cena rekonstrukce může být až dvojnásobná oproti původnímu předpokladu. Ale nebudeme plašit ani předjímat a počkáme stejně jako zastupitelé na konečný návrh firmy DEKPROJEKT a pak také na výsledek výběrového řízení na dodavatele, pro které zatím není zastupiteli jmenována ani výběrová komise. 

Sportovně relaxační centrum je zatím ve fázi záměru, a to dokonce jen záměru podání žádosti o dotaci, kterou je třeba podat k termínu 30.11.2016, t.j. pozítří. Žádost by se podávala bez projekční dokumentace a stavebního povolení, což by však bylo nutné doložit měsíc po rozhodnutí o přidělení dotace. To by mohlo být již na jaře příštího roku a za další rok by sportovní centrum muselo být dokončeno.

Záměr realizace sportovního centra vychází z původního projektu z roku 2009 s tím, že by byl bazén rozšířen o další dráhu a prodloužen na 25-ti metrový. Byl by však bez původně uvažovaných přídavných atrakcí v podobě skluzavky, vodotrysků a vířivek. (Tehdy jsme usilovali o evropskou dotaci s menší spoluúčastí města.) Malý bazének - brouzdaliště pro mrňata by byl zachován, stejně jako fit centrum se saunou a bufetem. Náklady 139 milionu korun při 50 % dotaci jsou však příliš vysoké na současné možnosti městské kasy. Dofinancování by zřejmě muselo být řešeno úvěrem, ale o tom zatím zastupitelé nejednali. Chtějí počkat, zda uspějí se žádosti o dotaci a pak se teprve rozhodnou, zda do této největší novodobé investiční akce půjdou.

Velice skeptický k tomuto záměru byl však Mgr. Vaněk. Byl skeptický i k dalším bodům jednání, což ve 2/3 projednávaných bodů dával najevo tím, že mlčky nehlasoval. Ve druhé třetině se sice do hlasování také na chvíli zapojil, ale v poslední opět nehlasoval. Nejprve to vypadalo na to, že jeho dlouho nepoužívané hlasovací zařízení během jeho minulých absencí zřejmě zamrzlo, ale pak se ty dráty asi nějak profoukly a tlačítko ZDRŽEL SE začalo na chvíli fungovat. Většina bodů tak byla přijímána 14-ti hlasy PRO z 15-ti přítomných, kromě hlasování v bodech Různé. 

Nejhlavnější bod 16, týkající se "Záměru podání žádosti o dotaci na akci Sportovně relaxační centrum", pak komentoval s péčí řádného hospodáře a s pokorou křesťana velice "konstruktivně" slovy:

"Vzhledem k tomu s jakejma tady operujete číslama, jako silvestrovskej nebo aprílovej příspěvek fakt výborný!" 

Příští zasedání ZM se uskuteční ještě do vánoc 18.12.2016. -sv-   

 

—————

Zpět