Střecha a bazén

27.11.2016 14:37

Na programu zítřejšího zasedání ledečského zastupitelstva lze nalézt v podkladových materiálech dva zajímavé body, které se oba týkají sportovního centra pod nádražím ČD. Jedná se o:

  • Koncepci opravy střechy zimního stadionu
  • Záměr požádat o dotaci na Sportovně relaxační centrum 

Oprava střechy by měla spočívat v opravě (výměně) střešního pláště, t.j. ve výměně trapézových plechů a hydrotepelné izolace. Dosavadní nefunkční izolace má být nahrazena sendvičovými izolačními panely, které navrhuje zpracovatel posudku firma DEKPROJEKT. Posudek nazvaný "Vyjádření statika k zastřešení ledové plochy" konstatoval, že ke znehodnocení dosavadní izolace došlo v důsledku prorezavění trapézových plechů a následného zatékání, s čímž by šlo souhlasit pouze za předpokladu, že znehodnocení izolace vodou by bylo lokální. Jedná-li se však o plošné znehodnocení izolace, hledal bych spíše příčinu v kondenzaci vlhkosti pod střechou stadionu, jak jsem uvedl před časem zde. Pouze na vyjádření statika bych nalezení příčiny výskytu vlhkost v střešním plášti nestavěl!! 

K použití sendičových panelů je skeptický autor původního řešení Ing. arch. Červený, jehož vyjádření je součástí podkladových materiálů k jednání ZM. Upozorňuje na nutnost ohybu těchto panelů, na potřebu uzemnění a napojení na zemnící a bleskosvodnou síť, řešení autor projektu považuje za "problematické, riskantní a odvážné". Škoda, že není též k dispozici jeho vyjádření k příčinám vlhkosti v izolačních vrstvách. K tvorbě krápníků docházelo od počátku provozu zimního stadionu, kdy trapézové plechy prorezlé nebyly.

Žádost o dotaci dává městu naději na realizaci akce Sportovně relaxační centrum, o kterou jsme se neúspěšně pokoušeli již v roce 2009. Tehdejší projekt byl postaven na myšlence využívání odpadního tepla z provozu zimního stadionu a na dalším využití obnovitelných zdrojů energie - solárních panelů a tepelných čerpadel. Tyto moderní technologie sice stavbu prodražovaly, ale následný provoz sportovního centra by zase naopak nákladově výrazně snižovaly. Nižší mohou být dnes i pořizovací náklady na tato zařízení. Technika i ceny se neustále vyvíjejí.

V podkladových materiálech je uvedeno, že "projektová dokumentace by měla původní projekt zjednodušit." Pokud by to "zjednodušení" mělo spočívat ve vynechání obnovitelných zdrojů energie, nepovažoval bych takové změny za prozřetelné. Samozřejmě vše bude odvislé od výše dotace a výše spoluúčasti města na této investici, kterou pracovníci investičního oddělení zatím odhadují na 139 452 500 Kč vč. DPH při termínu realizace 31.3.2018 a roční provozní ztrátě 1,1 mil. Kč.

Budeme tedy zítra pozorně sledovat on-line přenos z jednání ZM, pro co se nakonec ledečtí zastupitelé rozhodnou. -sv-   

   

 

—————

Zpět