Možné příčiny stavu ZS

10.08.2016 21:07

Město Ledeč nad Sázavou řeší v současné době problém s havarijním stavem střešního pláště zimního stadionu, který konstatoval statik ateliéru DEK ing. Jakub Lukavec v červnu 2016 ve svém dokumentu nazvaném Vyjádření statika k zastřešení ledové plochy sportovního centra. Úkolem tohoto dokumentu, zveřejněného dne 15.7.2016 jako součást Podkladových materiálů ZM na stránkách www.ledecns.cz a objednaného oddělením majetku a investic MěÚ Ledeč n.S. (OdMI), bylo Statické posouzení konstrukce.  Statik konstatoval ve svém závěrečném vyhodnocení toto:

Stav hlavních nosných prvků je dobrý. I přes stále pokračující zatékání nehrozí porušení statiky. V havarijním stavu je ale celý střešní plášť, kde ani jeden z prvků již neplní svoji funkci nebo ji plní jen velmi omezeně.  

Jako příčinu havarijního stavu vidí statik v "prorezavění trapézových plechů a v následném zatékání do objektu", přičemž při posouzení trapézových plechů konstatuje, že "plechy degradují z vnitřní strany, ke které nebyl přístup, ale nelze oslabení profilu (na 50 %) zcela vyloučit". Toto konstatování zřejmě opírá o poznatky z prohlídky střešní konstrukce a provedené sondy do střešního pláště. 

Toto vyjádření má však jednu slabinu: prorezavění plechu trvá roky a když rezavěl z vnitřní strany, tak jak se na ní vlhkost způsobující rez dostala?!

O tomto dokumentu jsme vás informovali již před měsícem v článku "Tři problémy ZM" zde. Také Havlíčkobrodský deník ve včerejším vydání přinesl článek "Střecha zimního stadionu je děravá. Po jedenácti letech", který vychází z informací OdMI a lze si ho přečíst zde.

Nemám v úmyslu nijak snižovat vážnost situace a stavu střešního pláště, ale v dosud zveřejněných informacích mi chybí pojmenování příčin tohoto stavu. Ty podle mého názoru mohou být tyto:

1) Kondenzace vody na střešním plášti

2) Nefunkční nebo poškozená parozábrana?

3) Absence ventilace

ad1) To, že na zimních stadionech tohoto typu dochází ke kondenzaci vody pod střešním pláštěm a k vytváření krápníků, je jev známý. Již před lety na něj upozorňoval ing. Bubník, který investičnímu oddělení (OdMI) pomáhal stavbu zimního stadionu realizovat. Jak si s ním provozovatelé obdobných zimních stadionů dokázali poradit, lze zjistit dotazem přímo u nich.

ad2) Parozábrana má zabezpečovat těsnost vnitřního pláště proti vodním parám, aby se nemohly dostat do střešní konstrukce a do tepelné izolace, která pak přestává plnit svou funkci. Její funkce je srozumitelně popsána zde.  Pokud je pravda, že k degradaci trapézových plechů dochází zevnitř, neplní fólie pod střešním pláštěm na zimním stadionu tuto funkci. Zda tomu tak mělo i v tomto případě být a proč tomu tak není, je třeba zjistit u zpracovatele projektové dokumentace firmy ARCHITEP a u dodavatele stavby firmy ATOS. K tomuto je třeba ještě doplnit informaci, že v období rozmarazování ledu, se z kluziště stává odpařující se jezero.

ad3) Absence ventilace byla vyvolána omezenými investičními prostředky. Město při schvalování investiční akce v roce 2003 mělo k dispozici pouze 35 milionů korun (23 dotace + 12 úvěr), což nestačilo ani na stavbu vlastní ledové plochy, jejího zastřešení a nejnutnější technologie. Ztížené zakládací podmínky, tribuna, šatny, venkovní terénní úpravy, příjezdová komunikace, parkoviště s venkovním osvětlením a venkovní kanalizací si vyžádaly další investiční náklady, které nakonec dosáhly výše cca 53 milionů korun. Ve stejnou dobu se v Lanškrouně realizoval obdobný zimní stadion za dvojnásobnou cenu tj. 105 milionů korun. Svůj podíl na investiční akci splácí Město Ledeč nad Sázavou doposud.

To, co se zde snažím srozumitelně popsat, mohou být dle mého názoru příčiny současného stavu. Nejsem si plně jist s funkcí vnitřní izolační folie, kterou jsem přirovnal k parozábraně, ale tu bych považoval za příčinu hlavní. Ta by neměla svoji difúzní schopností pustit vlhkost do tepelné izolace a na vnitřní stranu trapézových plechů! Dokonce mě napadá, podle toho, jak se ta fólie chová, zda není položena obráceně? Tyto moje závěry ad2) však berte s rezervou, jsou to jen domněnky mírně poučeného laika s IQ foxteriéra. :-)

O počátcích a průběhu realizace stavby zimního stadionu se na těchto stránkách můžete něco málo dočíst na konci článku zde, další informace jsou k nalezení na stránkách provozovatele zimního stadionu firmy TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o. a další třeba zase někdy na těchto stránkách. -sv-

—————

Zpět