12 let od převratu v Ledči

25.02.2016 00:02

ÚNOROVÝ PŘEVRAT V LEDČI  šepťák.cz 26.2.2004 09:15:05

Na schůzi městského zastupitelstva dne 25. února (symbolické datum pro puč) byl odvolán ze své funkce starosta města Karel Urban (ODS). Spolu s ním byl odvolán i jeho dlouholetý zástupce Jaroslav Poborský (KDU-ČSL). Nástupcem v nejvyšší funkce se stal Stanislav Vrba (SNK).

ZMĚNY NA RADNICI  Ledečské noviny 3/2004

… Dosavadní starosta K. Urban byl odvolán 8 hlasy (Doležal, Kouba, Severa, Šrámek, Tůma, Vopěnka, Vrba, Vrbka). Místostarosta J. Poborský byl odvolán 9 hlasy (Doležal, Gunaratna, Kouba, Severa, Šrámek, Tůma, Vopěnka, Vrba, Vrbka). Z SNK byl podán návrh na nového starostu – Stanislava Vrbu, pro nějž ve veřejném hlasování zvedlo ruku 11 zastupitelů (Doležal, Kouba, Poborský, Policar, Severa, Šrámek, Tůma, Urban, Vopěnka, Vrbka, Vrzáčková). Jako jeho zástupce byl stejným postupem zvolen Jaroslav Doležal – 10 hlasů pro (Gunaratna, Kouba, Policar, Severa, Šrámek, Tůma, Vopěnka, Vrba, Vrbka, Vrzáčková). Ke cti všech zúčastněných budiž zapsáno, že kromě vzrušenějšího „přestávkového kuloárního setkání" proběhl celý akt výměny vedení v zákonných intencích i bez zbytečných póz a emocí. … -ok-

VYJÁDŘENÍ STAROSTY šepťák.cz 1.3.2004 15:01:31

Kdybych měl trefně a zkratkovitě komentovat výsledek jednání ZM ve středu 25. února, mohl bych s uspokojením konstatovat, že SNK naplnilo svůj volební slogan a provedlo změny na radnici. Ale není tomu tak, to bych se chlubil cizím peřím. Zastupitelé SNK k tomu sice výrazně přispěli, podněcovali tyto změny, hlavní příčinu „ledečské defenestrace" je však třeba hledat v chatrnosti konstrukce povolební koalice politických stran, která se zhroutila. Co k tomu vedlo, se mohu pouze domnívat, ale předpokládám, že zvolení představitelé města nenaplňovali po 15 měsíců svými činy a postoji představy a sliby dané koaliční dohodou.

Během prvního roku nového zastupitelstva jsem se stále častěji setkával s hlasy: „Měli jste před volbami pravdu, mělo se to celé vyměnit, vše je příliš provázané, zkostnatělé, je to marný boj s větrnými mlýny." Dočkal jsem se i opakované osobní omluvy od představitele ČSSD.

Osobní jednání a setkávání zastupitelů mimo budovu radnice, hodnocení průběhu jednání rady města, valných hromad společností založených městem, kdy byly velice často hájeny zájmy kraje, úřadu a jednatelů společností zřizovaných městem, utvrzovalo nové členy zastupitelstva v přesvědčení, že je nutné zasáhnout, že pouze kompletní výměna vedení může tuto situaci vyřešit.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Když celou již historickou záležitost hodnotím současnýma očima, nejednal bych ani dnes jinak. Následující roky ukázaly, že to bylo správné rozhodnutí. Odvolanému starostovi jsme za jeho práci poděkovali a také ho v souladu s tehdy platnou legislativou odměnili. Rozpracované či nedořešené akce dokončili a vždy a všude připomínali, kdo se o ně taky zásloužil. Nepodávali jsme žádná trestní oznámení, nepomlouvali své předchůdce, ale snažili se vše vždy vyřešit podle pravidla „co se doma uvaří, to se doma sní“.  Ani v tomto ohledu bych dnes nejednal jinak.

Když jsem 25.2.2004 přebíral řízení schůze ZM, přisedl jsem ke Karlovi se slovy: „Promiň, ale já nejsem organizátorem toho všeho." Karel mi odpověděl: „Já vím, ty jsi byl vždy silný, ale férový soupeř. Dej si však na něj," pohlédl na Jardu, „pozor!"   -sv-

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Trochu mimo pozornost "médií" a komentátorů jednání ZM 25. února 2004 se ten den odehrála další důležitá historická událost, kterou jsme před "pučem" také projednávali. Vybraný uchazeč na dodávku stavby zimního stadionu STAVBA - 1.stavební, s.r.o. H.Brod z důvodu své insolvence náhle od zakázky odstoupil a bylo třeba situaci vyřešit. Řešení jsem starostovi navrhl ještě před jednáním ZM: Pokud odstoupil první vybraný uchazeč, máme tu dalšího v pořadí, který splnil kritéria výběrového řízení. Jak prosté a taky jak prozíravé, že jsme při hodnocení nabídek pořadí stanovili! A tak ZM dne 25.2.2004 schválilo dodavatelem zimního stadionu firmu ATOS, 28. května se poklepalo Vašíčkovými hokejkami na základní kámen za účasti premiéra Špidly a na Silvestra téhož roku se již kolaudovalo a bruslilo!  Díky Otovi, Karlovi, Petrovi a notné dávce štěstí a dotací :-)

Nevím, zda bych tak i dnes s hloupými udavači za zády riskoval?

  Na ledě 31.12. zleva: Vrbka, Tůma, Policar, Dušek, Vrba, Chlád, Sibera, Urban, Zgarba

 

—————

Zpět