Prosincové zasedání ZM

21.12.2015 19:56

Dnes 21.12.2015 probíhala souběžně ve městě Ledeč nad Sázavou a obci Kozlov jednání zastupitelstva, která byla svolána ze stejných důvodů: schválení 12 smluv a dohod potvrzujících změnu hranic mezi Ledčí a Kozlovem a tím i přechod Vrbky a Sychrova pod správu Kozlova. Ledečské zastupitelstvo schválilo tyto smlouvy a dohody 13 hlasy ze 14 přítomných zastupitelů. Pro nehlasoval pouze jediný! Hádejte kdo! :-)

Pokud v Kozlově došlo též ke stejnému schválení, bude zítra odchod Vrbky a Sychrova zpečetěn podpisy starostů Tůmy a Borovského na ledečské radnici a od 1.1.2016 budou obě osady součástí Kozlova.

Od 1.1.2016 bude pak zeštíhlené Město Ledeč nad Sázavou hospodařit opět podle rozpočtového provizoria, a to až do doby schválení nového rozpočtu na rok 2016. To se zřejmě stane 11.1.2016, kdy by už mohly být známy výsledky hospodaření Města za rok 2015 a navrhovaný rozpočet bude pak vycházet z reálných čísel, jak se v Ledči dělo až do roku 2010. Rozpočtové provizorium totiž není žádná ostuda, která by Město nějak zvlášť diskvalifikovala, pouze po dobu jeho trvání nebudou poskytovány finanční příspěvky na základě rozhodnutí ZM a nebudou zahajovány nové investiční akce. Je to rozumné a praktické rozhodnutí, které nepochopil opět pouze jeden zas_tupitel.

Zastupitelé se též během předvánočního jednání vrátli ke svému nedávnému rozhodnutí o prodeji pozemků na průmyslové zóně. Kupující strany totiž zjistily, že k prodávaným pozemkům není dovedena kanalizace a zdráhaly se proto odsouhlasené kupní smlouvy podepsat. V letech 2008 a 2009 jsme sice o potřebě zasíťování průmyslové zóny na ZM trpělivě, ale neúspěšně jednali celkem 6x, a to 21.4.2008, 15.9.2008, 10.11.2008, 15.12.2008, 22.12.2008, 24.6.2009 a 14.9.2009, ale kdo by si na to dnes mohl pamatovat, že? Doba temna to vše zneuctila a vymazala! Stejně jako vše ostatní!

Naštěstí kanalizaci od průmyslové zóny, která od svého zrodu na papíře již v roce 2000 zahrnovala i pozemky soukromých osob, vymazat nejde, dál existuje, a to díky jedné předvídavé ledečské firmě, se kterou se nyní po 4 letech soudních sporů a hloupého očerňování Město usmířilo, a potenciální vlastníci pozemků se budou mít teď kam napojit a možná i odkud na své pozemky sjíždět.

Jak občas a výstižně glosujeme v jiné sekci tohoto webu:

To rozum nebere!?                                                                                 -sv-

 

—————

Zpět