Samospráva v poločase

24.10.2016 18:59

Dva roky se již snaží ledečská samospráva napravit neblahé důsledky  doby temna  z let 2010-2014. Nyní současná samospráva vstupuje do druhého poločasu těchto snah. Dnes, v pondělí 24. října 2016, snad poprvé za ty dva poslední roky proběhlo její zasedání na ledečské radnici bez pachutě excesů a procedurálních naschválů. Hlavní protagonista takových výstřelků sice opět chyběl, ale zastupitelé jednali, jakoby ani neexistoval. Dělně a klidně. Tedy alespoň v té veřejné části svého zasedání, která skončila již v 17:36 hodin.

Ty dva roky jejich práce pro město jsou v Ledči vidět na každém kroku. Stačilo by jen vyjmenovat řadu opravených ulic, chodníků a budov. A také řadu poskytnutých příspěvků a rozpracovaných akcí. Vždyť jen v letošním roce je naplánováno 2,185 mil. Kč na příspěvky a na investice 46 milionů korun. To svědčí o tom, že se určitě toto zastupitelstvo neřídí heslem Po nás potopa, jak jejich nejbližší předchůdci z doby temna.

Ale abych to s tou chválou zase moc nepřeháněl, musím po dnešním zasedání ledečského zastupitelstva poukázat taky na jeden problém, který současné zastupitelstvo provází po celý první poločas jeho fungování, a tím je krátká paměť. V důvodových zprávách, které sleduji, se málokdo a málokdy zabývá historií. Nikdo se nedívá zpět, jak se projednávané záležitosti řešily v minulosti. Vždyť nabídku na prodej domu č.p. 134 na Heroldově nábřeží, či prodej pozemků na Americe od Pártlových, nebo opravu místních komunikací na Zoufalce, infrastrukturu průmyslové zóny, nasvícení ledečského hradu, či snahy o získání Domu dětí na Husově náměstí řešilo několik starostů před dobou temna též a ne vždy špatně. Určitě by bylo na co navazovat nebo alespoň na jednání zastupitelstva o tom pak pravdivě informovat. Stačilo by možná jen tuto historii a v minulosti přijatá usnesení v důvodových zprávách povinně uvádět

Vím, že v oddělení majetku a investic již dnes chybí pamětnící formátu pana Svobody či Zdeny Čubanové, že nejdéle sloužící zaměstnanec tam nastoupil před necelými osmi lety, ale vím taky, že většina dokumentů z tohoto tisíciletí je elektronicky archivována a existuje přeci také fulltextové vyhledávání. Nedalo by zas takovou práci si vyhledat, jak předchůdci v té které záležitosti jednali. Když na tomto "kanalizačním" webu napíšete do okénka s lupou v pravém horním rohu slovo "cyklostezka" nebo "Rašovec", máte jejich historii před sebou, jak na dlani. :-)      

Neřídit se heslem Po nás potopa, je namístě, ale ještě by to chtělo se neřídit dalším heslem, a to Před námi potopa. Ta určitě před nedávnou dobou temna v Ledči nebyla. Povodně v letech 2002, 2004, 2005, 2006 a 2009 ano, ale potopa ne :-) -sv- 

—————

Zpět