Zázrak nebyl třeba

05.09.2016 19:32

Stačí umět číst :-)

Opět v menším počtu než 15 se ledečtí zastupitelé sešli ke svému 7. letošnímu zasedání. Rudí, modří a zelení se k jednání sice dostavili v plném počtu svých dvou zastupitelů, oranžoví a lidovci pro změnu ve svém plném počtu 2+1 zase absentovali a nezávislým do plného počtu 6 chyběl jeden Zelený, a tak celé tříhodinové záříjové zasedání muselo v pohodě Zastupitelstvo města Ledče nad Sázavou zvládnout v počtu 9 členů a 2 členek. No v pohodě, je zajímavé, že na svém místě vydrželi tři hodiny sedět pouze Čuban, Kroutil, Tůma, Vrbka, Simandl a obě dámy. Zřejmě nemají problémy s prostatou :-) Veřejnost zastupovali 1 občan a 1 občanka a on-line přenos nás sledovalo v závěru jednání 18. 

V 25. bodovém programu byla projednána řada rutinných majetkoprávních úkonů, které zajímají povětšinou jen žadatele či předkladatele nabídky, pak rozpočtové a kontrolní záležitosti, které jsou mnohdy, jak vyplynulo z diskuse k těmto bodům, těžko srozumitelné i vlastním předkladatelům a zastupitelům teprv ne, a tak se pozornost veřejnosti upoutávala hlavně k těmto pěti bodům:

1. informace o řešení havarijního stavu střechy zimního stadionu

2. připomínky občanů

3. rekonstrukce komunikace v ulici Ke Stínadlům

4. žádost o příspěvek na opravu střechy Sokolovny

5. probíhající rekonstrukce viaduktu

ad 1) O řešení havarijního stavu střechy zimního stadionu jsme vás informovali již před 3 dny zde. Zastupitelům místostarosta vysvětlil, že se nejedná o havarijní stav nosné střešní konstrukce, že se stadion nehroutí, ale jedná se o havarijní stav střešního pláště, který při přijetí potřebných opatření lze zajistit tak, aby provoz zimního stadionu nebyl narušen ani ohrožen. To vysvětlil nejen na tomto jednání zastupitelstva, ale již během prázdnin prostřednictvím e-mailu všem zastupitelům, tedy i Mgr. Vaňkovi. Ten však nelenil (a asi ani nečetl) a ještě před jednáním zastupitelstva zaslal do Ledečského zpravodaje "zasvěcený" článek ortodoxního křesťana o tom, že se asi najednou musel stát ZÁZRAK, ZÁZRAK, 3x ZÁZRAK. No, počtěte si! :-)

Žádný zázrak však potřeba nebyl, stačilo si jen pozorně přečíst stanovisko statika, které zastupitelé obdrželi již v červenci ve svých podkladových materiálech, kde bylo, jak jsme již psali zde a také zde, uvedeno:

Stav hlavních nosných prvků je dobrý. I přes stále pokračující zatékání nehrozí porušení statiky. V havarijním stavu je ale celý střešní plášť, kde ani jeden z prvků již neplní svoji funkci nebo ji plní jen velmi omezeně.  

(Pro dokreslení stavu jsme k tomu 3x doplnili i srozumitelný obrázek ze stavby střechy)

Po vysvětlení od místostarosty se zastupitelé, co tomu porozumněli a co dorazili k jednání, již snadno domluvili, jak tento stav okamžitě zabezpečit (pomocí záchytných sítí) a jak ho po sezóně napravit (instalací nových střešních sendvičových panelů). Zároveň se budou domlouvat s provozovatelem na provozních opatřeních ke snížení vlhkosti, kondenzace a zajištění ventilace. Záchytné sítě již zůstanou pod střechou trvale, budou ji dále chránit před poškozením od puků, k čemuž taky občas docházelo.

ad 2) To, že  ve vlhkém prostředí ocel rezne, se potvrdilo i na konstrukci přístupové lávky a schodišť z Pivovarské ulice na hrad, jejíž stav také statik nyní označil za havarijní, a to i přes její masivnost, opravy a nátěry, které jsme nechali provést v roce 2007. Nyní bude až do konce roku mimo provoz, což bylo předmětem připomínek občanů z Horní Ledče. A nejen to, také požadují zrcadlo do zatáčky v Hradní ulici, instalaci dopravní značky 30 km a zákazu zastavení, zalepit díry v povrchu původní vozovky. Těmto připomínkám bude postupně vyhověno, pokud tomu nějaké předpisy nebudou bránit. Dále Město chystá opravu přístupové komunikace k hradnímu mostu a vybudování parkoviště podél této komunikace. Tyto práce provede firma Unimont J.C.K., která předložila nejlepší nabídku.

ad 3) Zřejmě od 9.9.2016 započne velká rekonstrukce dlážděné komunikace v ulici Ke Stínadlům v režii Města a VaKu, kterou bývalý místostarosta planě sliboval zajistit již po dvě volební období, kdy byl krajským zastupitelem a členem dozorčí rady VaKu. Tím je, představte si, asi dosud!! 

Do konce roku by zde měly být opraveny vodovod, kanalizace, chodníky a vozovka. Vozovka znovu zadlážděna žulovými kostkami, chodníky nově zámkovou dlažbou. Obrubníky vyrovnány. Dopravní značení zachováno. Celkové náklady na část financovanou Městem dle SoD s Porr, a.s. jsou  5.056.185,20 Kč bez DPH a termín dokončení do konce tohoto roku, tj. do 31.12.2016.

ad 4) TJ Sokol chystá opravu střechy Sokolovny a požádala jménem svého nového starosty Ing. Miloše Zajíčka o příspěvek ZM. Naštěstí v čele Města stojí také nový starosta, který si je dobře vědom, že Sokolovnu město potřebuje a využívá. Nebyl tedy žádný, ani osobní a animozitní problém příspěvek poskytnout. Dokonce na jednání ZM zaznělo, že by bylo vhodné pod novou střechou v Sokolovně uspořád Společenský (městský) ples. Naposled se tak stalo před 10-ti lety! A to bylo tenkrát u verpánku řečí!

ad 5) Stavba železničního viaduktu pokračuje podle plánu a již brzo (příští týden ve středu 14.9.2016) bude komunikace na Světlou průjezdná na semafory. Přesto si starostové Hradce a Ostrova vymohli na odboru dopravy ORP ode dneška přechodný zákaz vjezdu všech motorových vozidel, nejlépe i včetně dronů :-), na místní komunikace s výjimkou občanů Hradce, Ostrova, Vilémovic a Zoufalky. Dokonce minulý týden se Ledčí nesla zpráva, že na Kamenném stádu někdo musel naházet na "vozovku" hřebíky. Prý tam snad 10 auťáků píchlo pneumatiky! To už teda ponechávám bez komentáře. 

Informaci o zákazu naleznete na webu www.ledecns.cz a o hřebíkách v hospodě. :-)

Na záříjovém zasedání ZM se projednával také územní plán. Tomuto tolikrát proklamovanému "běhu na dlouhou trať" bude věnován zítra samostatný článek na tomto webu v sekci Prů....(švihy).

Příští jednání ZM se uskuteční 24.10.2016. -sv- 

 

 

 

—————

Zpět