Územní plán II

06.09.2016 00:08

Když jsme před dvěma lety zakládali tento web LedečBezCenzury, zařadili jsme mezi Prů....(švihy) města jako druhý v pořadí i územní plán. Ten se minulé zastupitelstvo rozhodlo pořídit dne 27.4.2011 pod č. usnesení 3.2011/1ZM-ro) a dalším usnesením č. 3.2011/1ZM-ur) z toho dne určilo zastupitele pro zpracování návrhu zadání územního plánu, a to Mgr. Petra Vaňka, který měl spolupracovat s pořizovatelem územního plánu města Ledeč nad Sázavou. O tom všem jsme vás informovali již v článku Územní plán, který končil větou:

Za celé 4leté volební období nedokázala ledečská radnice pod vedením Mgr. Vaňka nový územní plán pořídit!

Současné zastupitelstvo se včera po 4 letech k tomuto restu vrátilo a začalo ho řešit. Nejprve potvrdilo platnost svého rozhodnutí pořídit územní plán (ÚP). Poté zrušilo usnesení o určení Mgr. Vaňka svým zastupitelem ve věci pořízení ÚP a zvolilo svým zastupitelem současného starostu In. Zdeňka Tůmu. Pak schválilo, že se s pořízením ÚP obrátí na ORP, tj. MěÚ Světlá n.S. Tento pořizovatel ÚP ve spolupráci s určeným zastupitelem Tůmou zpracuje návrh zadání ÚP. V návrhu zadání stanoví hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu ÚP. Na návrhu bude s pořizovatelem a zastupitelem spolupracovat i ledečský Odbor územního plánování vedený Ing. Břetislavem Dvořákem. 

To jsou první nutné procedurální kroky, které zastupitelstvo v řešení tohoto Prů....(švihu) po bývalém starostovi muselo učinit. Dalším krokem bude muset být redukce původních rozmáchlých územních představ, které před třemi roky smetl krajský úřad ze stolu. (Pro názornost stačí připomenout třeba golfové hřiště). Tím tolik proklamovaný a dotačně podporovaný územněplánovací "běh na dlouhou trať" v tichosti skončil. Nějak se totiž tenkrát zapomnělo na skutečnost, že Město Ledeč nad Sázavou, jako lokální centrum osídlení, má svoje postavení předem v ZÚR definované a z něho je třeba vycházet.
 
Před 4 roky odstartovaný "běh na dlouhou trať" skončil v takové tichosti, že to bylo, jak dokumentoval včera svým dotazem zastupitel Policar, překvapením i pro samotné zastupitele, kteří se ho účastnili! Ani nepostřehli, že nedoběhli. :-) 
 
Tedy ledečský ÚP stojí opět na startu běhu B se startovním číslem II. Popřejme mu, aby se z nedokončeného maratonského běhu stal pokud možno co nejkratší běh na 60 m bez překážek, vodních příkopů a greenů a aby ho ledečské zastupitelstvo řádně a v pohodě dokončilo. Nebo alespoň, aby při předávce neztratilo zase štafetový kolík. Vžyť je to ostuda!  -sv- 
 
Články týkající se územního plánu na tomto webu:
26.9.2014 Územní plán

 

—————

Zpět