Co z toho zůstalo?

01.08.2016 00:09

V Ledečských novinách číslo 6/2004 na straně 2 jsem vyhledal článek Rozvojové předpoklady Ledečska, které jsem vzpomenul před měsícem v příspěvku Postavení Ledče v ZÚR. Článek z roku 2004 vám předkládám v původním znění, aby postavení Ledče bylo lépe pochopeno a aby si každý mohl v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina zkontrolovat, co z původních předpokladů v ZÚR zůstalo.

Rozvojové předpoklady Ledečska

V pondělí 24. května 2004 jsme měli možnost se na Staré radnici v Havlíčkově Brodě seznámit s Územním plánem Kraje Vysočina, který zpracovalo Urbanistické středisko Brno. Pro rozvoj území Kraje Vysočina jsou zde předkládány dvě varianty:

Endogenní - s mottem: „Vysočina-náš domov", kde je priorita kladena na posílení vnitřních vazeb, ochranu hodnot území a využití potenciálu Vysočiny.

Exogenní - s mottem: „Vysočina - střed Evropy", kde se priorita zaměřuje na mezinárodní dopravní spojení, získávání vnějších zdrojů, větší konkurenci měst a extenzivní rozvoj.

V obou variantách jsou hodnoceny rozvojové předpoklady Ledče nad Sázavou jako podprůměrné, přestože se jedná o středně velké centrum občanské vybavenosti a služeb, s vyšší hustotou památek a s městskou památkovou zónou. Jenže nám tu chybí „malý okres"!

Přesto ve výčtu veřejně prospěšných akcí lze nalézt akce, které se našeho města a regionu dotýkají:

D44 - silniční obchvat Ledče nad Sázavou na komunikaci II/150 od Světlé n/S

D45 - přeložka silnice II/150 v úseku Vilémovice - Světlá n/S - Nová Ves

D100A - most přes vodní nádrž Švihov u Kožlí - propojení se Středočeským krajem

D100B - most přes vodní nádrž Švihov u H. Paseky - propojení se Středočeským krajem

D101 - propojení III/339 přes Sázavu Chřenovice - Středočeský kraj - Hněvkovice

D102 - propojení III/018 Kožlí - Chřenovice - Jedlá

D147 - propojení II/130 Kynice - Hroznětín

Město Ledeč nad Sázavou podporuje všechny navržené dopravní stavby v regionu, u stavby D100 preferuje variantu D100A - přemostění nádrže Švihov u obce Kožlí. Kompletní územní plán Kraje Vysočina včetně map je přístupný veřejnosti na stránkách Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru územního plánování na adrese www.kr-vysocina.cz. -sv-

Částečně byly za 12 let realizovány pouze akce D45 a D101, přitom akci D101 si zajistily obce Hněvkovice a Chřenovice samy za podpory EU a hněvkovický starosta si ihned po úspěšné realizaci za to vysloužil trestní oznámení od svých spoluobčanů! Město Ledeč nad Sázavou to dokázalo taky, ale za celou dobu temna se mu pak nepodařilo ani novelizovat vlastní územní plán! A to na radnici seděl krajský zastupitel s krajským místopředsedou vládnoucí strany,  a na Kraji pak Ledečák jako radní!? 

To je oranžová realita!  -sv-

—————

Zpět