Územní plán

28.09.2014 15:00
Minulé ZM dne 22.2.2010 na nečekaný návrh místostarosty Doležala odebralo milionovou rezervu pro ledečský hrad ve prospěch zpracování změny územního plánu města a následně zahájilo přípravné práce na pořízení změny územního plánu. 
 
Současná RM vyslechla dne 2.2.2011 „posouzení a hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování a projednání územního plánu města Ledeč nad Sázavou“, které provedla komise ve složení : Doležal, Píbil, Molín, Stránský, Nechvátal.“ Poté 30.3.2011 schválila smlouvu s pořizovatelem územního plánu ve  „variantě s konceptem za 480.000 Kč vč. DPH ve lhůtě 13 měsíců ode dne uzavření smlouvy“.
 
Současné ZM dne 27.4.2011 „určilo zastupitele pro zpracování návrhu zadání územního plánu, a to Mgr. Petra Vaňka, který bude spolupracovat s pořizovatelem územního plánu“.
 
Současná RM dne 15.7.2013 „zmocnila Mgr. Vaňka, k podpisu Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z IOP na realizaci projektu „Územní plán pro město Ledeč nad Sázavou“ ve výši 363 000,- Kč“, aby o 3 měsíce později „schválila odstoupení od smlouvy na zhotovení územního plánu města Ledeč nad Sázavou“!!!
 
Výsledek? Za celé 4leté volební období nedokázala ledečská radnice pod vedením Mgr. Vaňka nový územní plán pořídit!  -sv-

—————

Zpět