Střecha zimního stadionu

03.09.2016 00:52

Na pondělním zasedání ledečského zastupitelstva bude podána informace o řešení havarijního stavu střešního pláště na zimním stadionu. Jak se lze dočíst ve zveřejněných podkladových materiálech, předkládá oddělení majetku a investic ZM tuto informaci:

V objektu hrozí pád tepelné izolace, vody a v zimě ledových ker. Z tohoto důvodu se doporučuje provést rekonstrukci střešního pláště v co nejkratším termínu (předpoklad jaro 2017). Než k rekonstrukci dojde, je možné stav řešit zamezením přísunu vody do skladby pláště, instalací záchytných sítí a pravidelnou kontrolou stavu fólie a vzniku námraz. Ochranné sítě jsou již nainstalovány. Práce trvaly 2 dny a cena za toto dílo činí 151 250,- Kč.   

Po těchto úpravách bude moct letošní hokejová sezóna včetně žákovského turnaje Josefa Vašíčka proběhnout s tím, že však bude třeba sezónu ukončit co nejdříve, aby byl příští rok dostatečný časový prostor pro realizaci výměny střešního pláště. 

Na další informace o postupu opravy střechy ZS je třeba počkat až na jednání zastupitelstva města, které budeme opět sledovat.

O stavu zimního stadionu informovala v tomto týdnu i MF Dnes. Její článek, který ponecháváme bez komentáře, si můžete přečíst zde

O možných příčinách stavu střechy ZS jsme na tomto webu informovali zde. -sv- 

 

—————

Zpět