Dubnové zasedání ZM

26.04.2017 10:45

Dnes 26. dubna 2017 od 16 hodin proběhlo v obřadní síni ledečské radnice další jednání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou. Jednání šlo sledovat v on-line přenosu a tak po jeho skončení přináším na našem webu stručnou zprávu o jeho průběhu.

Na 12-ti bodovém programu byly běžné majetkoprávní a rozpočtové věci, které byly za hodinku bez problémů projednány a schváleny. V rozpravě k těmto bodům a v bodě Různé zaznělo:

  • město obdrželo dotaci MŽP na zateplení budovy č.p.790 v Barborce ve výši 20 % celkových nákladů na tuto akci, t.j. cca 2 mil. Kč, 
  • v rámci výběrového řízení na rekonstrukci střešního pláště zimního stadionu proběhne tento pátek otvírání obálek a pokud bude vybrán dodavatel a nedojde k nějakému odvolání, bude smlouva s dodavatelem schválena 15.5. a akce zrealizována v termínu do 22.8.2017
  • město plánuje letos pokračovat v rekonstrukci komunikace na sídliště Stínadla
  • Kraj Vysočina se zatím nehlásí ke svému závazku provést v letošním roce rekonstrukci křižovatky u autobusového nádraží
  • přípravy akce vybudování dětského hřiště v Habreku pokračují, letos dojde k zahájení stavby, příští rok k dokončení
  • na ledečském hradě byla zahájena oprava mostu, chystá se i úprava horního nádvoří, červnová výstava J. Foglara, výstava a ochutnávka vín, zřízení Tleskačovy dílny, další filmování
  • letos na hradě neproběhne tradiční Staročeská pouť, v dubnu se zde nátáčely scény pro německou pohádku o českém Krakonošovi
  • správu a údržbu letního stadionu bude letos zajišťovat přímo Fotbalový klub
  • z prostředků Fondu rozvoje bydlení požádali o dotaci pouze dva občané
  • zastupitelstvo se nevzdává myšlenky na stavbu plaveckého bazénu, pokračuje v přípravě a sleduje další dotační možnosti
Jednání zastupitelstva města se zúčastnilo 12 zastupitelů (chyběli Píbil, Vaněk, Kroutil), 8 úředníků (Barta, Ptáčník, Žáčková, Dvořák, Čepa, Hospodková, Peroutková, Fialová) a žádný občan. Příští zasedání se uskuteční již 15. května 2017, kdy by se měla schvalovat smlouva s dodavatelem na rekonstrukci střešního pláště ZS. -sv-

—————

Zpět