On-line zastupitelstvo

21.04.2015 14:00

Dubnové jednání Zastupitelstvo města v Ledči nad Sázavou dne 20.4.2015 probíhalo v přímém on-line přenosu, který tentokráte mohli zájemci sledovat od 16. hodiny na svém PC z pohodlí a tepla svého domova. Zda tak někdo učinil, nám není známo, ale funkční odkaz a upozornění na ledečském webu tuto možnost zkušebně nabízelo.

Osobně se do obřadní síně městské radnice sledovat jednání ledečských zastupitelů dostavili občaně čtyři, k tomu 8 úředníků a 13 zastupitelů. Dva se omluvili, a to zastupitel Policar a zas_tupitel Vaněk, jehož písemná "omluva" byla opět prošpikována jízlivými připomínkami a výhružkami a taky nepravdami, jak už to bývá u zhrzeného a nedoceněného autora zvykem.

Jednání ZM pod bedlivým okem kamery probíhalo celkem svižně, 24. bodový probram byl projednán za 2 a půl hodiny. Byly mimo jiné přijaty rozpočtové změny, dotace na zateplení školních budov, zveřejněny 4 záměry prodeje pozemků na průmyslové zóně, vyhlášeno výběrové řízení na zápůjčky z fondu rozvoje bydlení, zrušena dosavadní pravidla pro poskytování příspěvků, vydána nová obecní vyhláška o používání veřejného prostranství, navýšen rozpočet na pořízení strategického plánu města a navržen zástupce města do představenstva VaKu.

Za zmínku stojí některá překvapivá zjištění představitelů města:

- loni zpracovaný strategický plán města bude nutné přepracovat,

- pravidla pro poskytování příspěvků nebyla v souladu s platnou legislativou,

- pravidla pro poskytování zápůjček z fondu rozvoje bydlení taktéž,

- nové parkoviště na Tyršově nábřeží nestojí na městském pozemku,

- v řadě podkladových materiálů na ZM byly shledány nepřesnosti.

 

Jak je vidět, je půl roku po převzetí vesel na cestě z doby temna stále ještě co napravovat. Tak zdar a sílu!                             -sv-

Foto: www.ledecns.cz

 

—————

Zpět