Jde to i v deseti

27.06.2016 19:06

Pátého letošního zasedání ledečského zastupitelstva města se zúčastnilo pouze 10 zastupitelů, což bylo zřejmě ku prospěchu věci, neboť starosta Tůma mohl na závěr konstatovat, že "proběhlo v klidné a přátelské atmosféře". K tomu by sice stačilo, kdyby se nedostavil pouze jeden notoricky známý zas_tupitel, ale i tak se ukazuje, že by to šlo zvládnout dobře i v menším počtu. Ne však nižším, než osm, to by už nebyli usnášení schopní. To jsme před dvaceti lety již také zažili.

Původně mělo v období 1990-1994 ledečské ZM 21 členů. Mezi nimi takové "kapacity" a řečníky, jakými byli profesor Doubek, doktor Vyroubal, Tejkal, Mainer, doktor Pavlíček. To bylo tenkrát skutečně umění se na něčem dohodnout. Starostovi Kolaříkovi nebylo co závidět! Proto jsme na závěr toho volebního období schválili snížení počtu zastupitelů na 15. A jak je vidět po dnešku, možná by stačilo i 11, i když by potom zřejmě nemohla být 5-ti členná rada města. Takže zůstaneme radši u těch 15-ti, aby mohla rada vůbec existovat.

On-line přenos jsem tentokrát sledoval až od bodu 6, kdy jsem se teprve stačil vrátit z Prahy. V 16:20 se právě projednával a schvaloval Závěrečný účet města. Všech zbylých 15 bodů pak bylo projednáno za dvě hodiny a schváleno vždy 10-ti hlasy, proto si dovolím tvrdit, že to jde i v deseti.

Jeden postřeh je však třeba ještě přidat. V důvodových zprávách chybí často pohled do minulosti a poučení z dob minulých. Tím mám na mysli třeba případ projednávání nabídky na prodej pozemků na bývalém motokrosovém závodišti od jedné pražské rodiny. Zkoušeli to už za Urbana, pak za Vrby a nyní znova za Tůmy. Přestože město původně o koupi pozemků stálo a chtělo se dohodnout, jejich finanční požadavky byly napřijatelně vysoké. Proto město nakonec v letech 2004-2008 nakoupilo jiné pozemky za částku 888 tisíc Kč a motokrosová dráha se z Ameriky přemístila jinam. Dnes už by město mohlo využít snad jen jeden z nabízených pozemků na trasu kanalizace z Habreku. 

O plánované kanalizaci Habrek - Obrvaň přišla řeč až v bodě Různé. Taková kanalizace totiž nemůže vést vzduchem. Je jí třeba uložit do země, a to povětšinou na dnes již soukromých pozemcích. Vlastníci pozemků však odmítají pozemky k tomuto účelu poskytnout. Přitom v obou obcích je cca 160 objektů produkujících odpadní vody. Nabízí se otázka, jak majitelé těchto objektů s odpadními vodami nakládají. Na ledečskou čističku je vyvezlo ani ne dvě desítky majitelů těchto objektů!! Přitom jiných zákonných možností, jak s odpadními vodami naložit, zas tak moc není. Pokud vím, tak jen dvě. Pořídit si vlastní čističku a nebo využít služeb zemědělců, kteří s nimi pohnojí ornici. Vlastně je tu ještě třetí možnost - napojit se na veřejnou kanalizaci, kterou město chce pro tyto dvě místní části za nemalý peníz zřídit. 

Zajímavý oříšek. Kdo ho rozlouskne? Dostanou vlastníci inkriminovaných pozemků rozum a nebo pokutu? :-)

Příští jednání ZM se uskuteční již 18. července 2016 a výše uvedené body tam budou dále projednávány. -sv-     

     

—————

Zpět