Stručně z jednání ZM

19.12.2016 17:42

Poslední letošní zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou se uskutečnilo v pondělí 19. prosince 2016 od 16:07 hodin v obřadní síni ledečské radnice. Zasedání ZM se neúčastnil pouze Mgr. Vaněk, který svoji nepřítomnost zdůvodnil písemně tím, že "svolání dvou zasedání během pár týdnů považuje za špatnou organizaci práce a že on má fakt dost práce své". 

Zastupitelé nicméně i bez něho projednali plnění rozpočtu města k termínu 11/2016, schválili rozpočtový výhled města na období 2017 - 2021, pravidla rozpočtového provizória pro rok 2017, obecně závaznou vyhlášku o době nočního klidu a návrh zadání územního plánu města. Dále projednali zprávu kontrolního výboru a několik majetkoprávních záležitostí, z nichž dvě se týkaly možnosti pořízení pozemků pro další rozšíření parcel pro rodinné domky v lokalitě Plácky II, kde však zatím zůstává stále jedna parcela volná. (To by byl dárek pod stromeček!)

Připomínky a podněty občanů tentokrát nezazněly, neboť se zasedání ZM mimo vlastních zastupitelů a úředníků zúčastnil pouze jeden rozkošný občan, a to z důvodů projednávání jeho nabídky na prodej pozemků. 

V rámci bodu Různé obdrželi zastupitelé v písemné podobě výzvu jiného z občanů, kterou však neprojednávali, neboť byla doručena e-mailem v den konání zastupitelstva. Předsedající výzvu blíže nespecifikoval, pouze konstatoval, že výzva byla již předáná advokátní kanceláři k posouzení s požadavkem na předložení návrhu na její řešení. 

Pokud nám bude výzva do redakce zaslána, zveřejníme ji na našem webu LBC. V omluvě Mgr. Vaňka zaznělo "hlavně projednejte ten pamflet", což zřejmě bude ta výzva, a na našich kanalizačních stránkách nic jiného než pamflety přece nezveřejňujeme. Akorát nebývají oranžové! :-)

Jinak k projednání té výzvy může dojít již 16. ledna 2017, kdy se zastupitelé sejdou poprvé v novém roce, v pořadí již třetím v rámci jejich funkčního období, aby projednali a schválili rozpočet na rok 2017. -sv-  

—————

Zpět