Parcely pro RD na Pláckách

28.09.2014 17:51

 

Minulé ZM postupně v letech 2006-2007 vykoupilo pozemky na Pláckách za cenu do 90,- Kč/m2, zajistilo projektovou dokumentaci, získalo stavební povolení, vysoutěžilo dodavatele, navrhovalo pro zájemce o parcely přijatelnou cenu cca 400,- Kč/m2. Zároveň dne 26.4.2010 schválilo "použití částky 10.000.000,- Kč z rozpočtu města Ledeč nad Sázavou na zasíťování parcel pro rodinné domky v lokalitě Plácky II."

 

Současné ZM cenu stavebních parcel navýšilo nejprve na 600,- Kč/m2, pak přidalo další náklady za el. přípojky, a proto se za 4 roky zdařilo z 18 parcel schválit prodej pouze 10-ti zájemcům, 10 dní před skončením mandátu ZM přibyli další 4 a nové ZM bude čelit nedodržení termínu výstavby a tím i vracení dotace.

Snažil jsem se nalézt v podkladových materiálech ZM smlouvu o poskytnutí dotace, abych se seznámil s podmínkami, které je třeba dodržet, ale jak bylo u současného ZM pravidlem, smlouvu dne 21.12.2011 schválilo, aniž jí vidělo, v podkladových materiálech totiž nebyla ZM předložena!                             -sv-


 

—————

Zpět