Blbost je prý infekční

18.04.2016 21:21

AKTUALIZOVÁNO 21.04.2016 05:32

Složením slibu nového ledečského zastupitele Mgr. Michala Simandla začalo dne 18.4.2016 po 16. hodině  třetí letošní zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou. Díky on-line přenosu až do Štěpánova se nám tento okamžik podařilo zachytit přes PrintScreen obrazovky PC. Michal je ten s pérem v ruce, podepisující, slibující.

Podařilo se nám zachytit i další perličky, které postupně během 24 bodového programu zazněly, či které jsme My dva zaznamenali. Bylo jich tentokrát na jednoho opravdu dost!

Ihned po složení slibu nového zastupitele začal perlit nositel bílého trikotu Mgr. Petr Vaněk, sedící pod historickým obrazem města, který jsem kdysi za asistence současného místostarosty přivezl z Prahy a sám na toto místo umístil. 

-  Na stránkách města není zveřejněn zápis z minulého ZM a také zápis z RM

-  Městský úřad je v totálním rozkladu

-  Glásnosť a perestrojka vám dlouho nevydržela

-  Z minulého období tu byl usus, že zcizování pozemků řeší ZM a ne RM

-  Pan Vrba falšoval smlouvy jak na běžícím pásu

-  Pan Vrba má IQ foxteriéra

Většinu těchto invektiv přešli otrlí zastupitelé bez povšimnutí, až proti poslednímu výroku se vtipně ohradil bodrý radní Pavel Vrbka, který si z pozice doktora veteriny a vítěze voleb dovolil zaprotestovat.  Prý si myslí, že to dokáže lépe posoudit. :-)

(Teď nevím, jestli v prospěch pana Vrby, nebo toho falšujícího foxteriéra)  :-)

 (Výsledek hlasování k bodu 9 Žádost o prominutí úroků z prodlení)

Pak se konečně jednání trochu zkulturnilo a venkovský právník, t.č. Aluminium, co se na přímluvu premiéra odstěhovalo do Humpolce, se expressis verbis uklidnil. Možná si uvědomil přítomnost kamery a záznamového zařízení, ale to bylo v tu dobu zcela zbytečné, neboť v 16:20 hodin měl on-line přenos jenom dva uživatele – Stanislava a Štěpánku.

Zajímavá diskuse se rozproudila při projednávání bodu 13, kdy se vyhlašovalo výběrové řízení na půjčky občanů z fondu rozvoje bydlení, které je možno využít i na změnu systému vytápění. Diskuse tak sklouzla na kvalitu ovzduší ve městě, kterou sice již delší dobu monitorují měřící vozy, ale nic se prý za 15 let pro zlepšení neudělalo!? Jen tak v rychlosti mi v tu chvíli přišla na mysl plynofikace velkých kotelen v budovách ZŠ, v Haškovce č.603, v ulici 28. října č. 400, v Barborce, možná též v budovách střední školy či ZUŠ. A vlastně, když započteme celých 15 let, tak také v přívodu plynu do města vůbec. To bylo v přímé působnosti Města a to taky během těch 15-ti let proběhlo a na kvalitu ovzduší zajisté vliv mělo a má! Při pohledu z letadla z Dubaje se to dá pochopitelně přehlédnout, že Pavle.

Při schvalování smluv s Technickými službami se opomnělo vzít ohled na to, že  TS jsou městskou firmou , které bylo doposud možno na základě rámcové smlouvy zadávat práci bez výběrového řízení. Nevím, jak to řeší nový zákon o veřejných zakázkách a taky jak se TS dále uživí, když jim jejich zakladatel sebere práci. Ale nechám to foxteriérovi a venkovským právníkům, ti mají prý větší hlavu. 

Všichni zastupitelé obdrželi také PÍSEMNOU VÝZVU k dořešení nepovolených terénních úprav na Rašovci a k podání trestního oznámení na dva dobře známé pachatele. Starosta a místostarostka města informovali o probíhajícím ŠETŘENÍ POLICIE ČR, která si na Městském úřadě vyžádala veškeré podklady i záznamy z jednání ZM od června 2014, připomněli i sankci 60.000,- Kč, kterou již muselo Město za nepovolené nakládání s odpady zaplatit, a navrhli s vymáháním škody zatím POČKAT NA VÝSLEDKY VYŠETŘOVÁNÍ. 

Bližší informace o cause Rašovec naleznete zde a zde, i když obrázky mluví za vše.

(I zde by bylo dobré k dořešení causy přizvat foxteriéra, ale policejního, ten má vyšší IQ)

Bez větších problémů byl pak schválen prodej areálu „Traktorky" firmě Galatek za 3,13 mil. Kč, kterou kdysi pro Město dojednal vobyčejnej foxteriér, prodej areálu bývalé Zvláštní školy Kraji Vysočina, rekonstrukce Hradní ulice, spoluúčast na opravě přístupové cesty na Starou Habreckou a rozpočtové změny. Kompletní informace se dočtěte během 10-ti dnů v usnesení ze zasedání ZM, pokud tedy bude včas zveřejněno :-)

Na závěr jednání se do obřadní síně dostavil jeden z občanů, jehož jméno si předtím bral jeden ze zastupitelů na paškál, což po česku znamená "do huby".  Mgr. Vaněk se ihned chystal k odchodu a tak zazněly další perličky:

P.V.: Blbost je infekční a já bych nerad něco chytil

Občan: Vy jste už nakažený, nemáte ani koule, abyste se mi postavil z očí do očí

Těch vzrušených, po venkovsku a vaňkovsku emotivních vět bylo mnohem více, ale ruchové mikrofony je nestačily všechny pobrat a zdravý rozum taky ne. Namachrovaný bacilonosič poté odešel. Vysoké IQ mu přitom stříkalo z uší až na stěny totálně rozloženého úřadu!

Řeknu vám, že opravdu by stálo za to, aby se přenosy z jednání ZM nahrávaly a občané si je mohli v pohodlí domova přehrávat. To by ta sledovanost zajisté stoupla a "popularita" vašeho zas_tupitele taktéž.

Tedy, pokud to bude zajímat více lidí, než nás dva Štěpánováky.  -sv- a -šv-

P.S. 

Jo, a došlo i na současnou školskou problematiku. Bližší zde.

Michal bude přínosem, fakt. Chtělo by to ještě vyměnit i druhého Petra (toho s big iq).

Ostatním sedmi PRO, díky. Třem PROTI předtím 2x díky. Omluva těm, co jsou mimo. 

Příjmy města vzrostly díky foxteriérovi o 298 tisíc Kč. Kolik asi příspějí ti s IQ?

Snímek obrazovky PC v čase 19:21 hodin po hádce a před závěrem jednání ZM.  -sv-

 

—————

Zpět