Rekapitulace Rašovce

02.04.2016 09:04

Včerejší zpráva na našem webu LBC byla aprílová, ta dnešní už je zase seriózní. Případ zneužití uzavřené monitorované skládky na Rašovci k uložení demoličního odpadu z dálnice D1 se stále šetří. Potvrdilo to MŽP ČR (Ministerstvo životního prostředí) ve své e-mailové zprávě 29.3.2016 oznamovateli, který ji následně přeposlal do naší redakce. Jak to tedy s causou Rašovec vypadá? Proveďme si nejprve podrobnou rekapitulaci:

12.08.2013 Sdružení CPI pro D1 předává písemně 7500 t přebytečné zeminy AMK Ledeč

07.06.2014 ZKO Ledeč pořizuje a zveřejňuje fotografie demoličního odpadu na Rašovci

23.06.2014 Zastupitel Vrba na jednání ZM se dotazuje KDO? akci povolil a schválil

17.07.2015 Bylo na ČIŽP H.Brod podáno oznámení o nepovoleném nakládání s odpady

09.10.2015 ČIŽP rozhodla o sankci 60000,- Kč za nepovolené nakládání s odpady

26.10.2015 Starosta informuje ZM o rozhodnutí ČIŽP a zaplacení sankce 60000 Kč

04.11.2015 Podáno trestní oznámení ke Státnímu zestupitelství ve věci Rašovce

11.02.2016 Podána stížnost na postup ČIŽP na MŽP, SFŽP a ředitelství ČIŽP

08.03.2016 Oznámeny nepovolené terénní úpravy na Stavební úřad Ledeč n.S.

15.3.2016 Stavební úřad zahájil správní řízení o odstranění terénních úprav

29.03.2016 MŽP informuje oznamovatele, že se ČIŽP a SFŽP případem zabývají

29.03.2016 ČIŽP informuje, že stížnost postoupila druhoinstačnímu MŽP v Brně

                  ČIŽP v šetření případu pokračuje, vč. nově zjištěných pozemků

Od devadesátých let minulého století se ledečský OVŽP (odbor výstavby a životního prostředí) snažil za postupného přispívání několika za sebou jdoucích starostů vyřešit problémy s nevyhovující skládkou domovního odpadu na Rašovci, která neodpovídala novým požadavkům na ukládání odpadů. V letech 2001-2002 se mu podařilo zajistit projekt na uzavření a rekultivaci skládky u firmy Hydroprojekt a následně též dotaci z SFŽP ve výši 11 mil. Kč a k tomu ještě půjčku z SFŽP ve výši 4 mil. Kč. Podíl Města byl při 20-ti milionových nákladech dosti vysoký, ale Město prostřednictvím svých Technických služeb a za odborného dozoru firmy VRV, a.s. rekultivaci skládky v letech 2002-2005 zvládlo, podmínky SFŽP dodrželo a zároveň se zavázelo je dodržovat i v následujících letech.  

Se  souhlasem rady města se nově vzniklá travnatá plocha na Rašovci začala využívat na společenské akce (pálení čarodějnic, loučení s prázdninami, koncerty, cvičiště psů, parkoviště závodních strojů). V tomto duchu byla již v roce 2003 vypracována odbornou firmou studie na využití Rašovce. Skládka byla sice uzavřena, ale Rašovec žil, monitorování skládky probíhalo, odtokové poměry byly zachovány, travnatý povrch skládky se udržoval. 

V červnu 2014 kdosi bez potřebných povolení, bez stanovisek příslušných orgánů a odborníků, bez schválení v zastupitelských orgánech Města nechal na uzavřenou monitorovanou skládku Rašovec navézt 4700 m3 (7500 tun) odpadu z demolice části dálnice D1 v úseku 09 Loket - Hořice. Na výše uvedeném Zápise z 12.8.2013 je prohlášeno: 

"Odběratel prohlašuje, že zemina byla uložena na jím určené pozemky v souladu s jeho pokyny. Dává tímto potvrzení o přijetí výše uvedených objemů  do svého vlastnictví."  

Pod tímto prohlášením je otištěno razítko Automotoklubu Ledeč nad Sázavou s podpisem jeho tehdejšího předsedy. 

Dnes se příslušné orgány snaží dopátrat skutečnosti, jak bylo s vlastnictvím 7500 t odpadu naloženo, kdo a proč si ho odložil na uzavřenou skládku Rašovec a kdy si ho zase odveze a taky kdo zaplatí náklady a škody tím vzniklé! Město sice bylo zatím rozhodnutím ČIŽP označeno za viníka, ale je z meritu věci poškozeným. Nic víc, nic míň! 

Náš web bude causu Rašovec sledovat i nadále. -sv- 

 

  

—————

Zpět