Výhoda mít své TS

24.04.2016 09:19

Týden po jednání dubnového ZM jsem se rozhodl zveřejnit svůj názor na městskou firmu TS Ledeč nad Sázavou, s.r.o., který jsem zatím nikde nepublikoval, ačkoli jsem si ho zaznamenal jíž loni po červnovém zasedání ZM. Před tímto zveřejněním jsem však ještě nahlédl do novelizovaného zákona o veřejných zakázkách (dále ZVZ), abych se ujistil, že institut Rámcové smlouvy stále ještě existuje a výjimka  pro zadavatele, který vlastní své Technické služby taktéž - viz citace ZVZ níže. Svoje poznámky zveřejňuji bez jmen osob a firem a bez dalšího asi už dnes zbytečného komentáře:

Poznámky k jednání ZM 6/2015  Stanislav Vrba 24.6.2015 9:12:19

Zaujal mě také výběr dodavatele na úpravu 1NP v městské budově v Barborce. Pokud naše TS prohrály soutěž z důvodů vyšší ceny podlahových krytin, tak to není správné rozhodnutí a je to hlavně důsledek špatného zadání.

Firmu TS, s.r.o. si město zřídilo právě proto, aby se starala o údržbu a opravy městského majetku. TS si samozřejmě mohou sehnat práci i jinde, ale ta by neměla překročit 10% její zakázkové náplně, jinak město přijde o výhodu plynoucí z rámcové smlouvy, že může své vlastní firmě zadat zakázku přímo bez výběrového řízení.

Pak jsem taky s nedůvěrou sledoval zájem o hospodaření na zimním stadionu. Myslím si totiž, že je to jedna z posledních aktivit TS, kde jsou ještě ziskové a že pan zastupitel sleduje hlavně zájem svého společníka.

Za mého působení na radnici jsem byl pyšný na to, že se nám z TS podařilo udělat firmu s vlastním zázemím, technikou a portfoliem služeb a že jsme získali zpět do své režie sběr domovního odpadu. Srovnávání ceny služeb s jinými dodavateli jsem se snažil (mnohdy jen sám pro sebe) vždy dělat poctivě, rozklíčovat si, co vše v druhé nabídce chybí, co si budeme muset stejně zajistit sami nebo zaplatit navíc. To se týkalo sekání trávy, svozu odpadů, osvětlení i údržby komunikací.

Jak teď sleduji rozhodování ZM, mám obavy, že ve snaze dotlačit TS k nižším cenám škodí Město samo sobě a nabízí marži jiným firmám. Pokud se nic nezměnilo, tak dělníci v TS pracují za 12 tisíc Kč, mistři za 18 a jednatel za 30, to určitě všude jinde budou vyšší platy a nižší cenu za dodávky či služby budou muset nahonit někde jinde.

Je to však jen můj postřeh a dojem. Prostě městskou firmu řídí RM a ta by si měla umět obhájit, co jí dává za práci a za kolik. Zvážit přitom plusy a mínusy a pamatovat na to, že RM dává práci svým lidem a zisky jdou do její firmy

ZVZ §18 odst.1 písm. e) 

Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže jejich předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva; veřejný zadavatel má výlučná majetková práva v určité osobě, zejména pokud disponuje sám veškerými hlasovacími právy plynoucími z účasti v takové osobě, nebo pokud taková osoba má právo hospodařit s majetkem veřejného zadavatele, nemá vlastní majetek a výlučně veřejný zadavatel vykonává kontrolu nad hospodařením takové osoby.

To rozum nebere!? -sv-

—————

Zpět