Únorové zastupitelstvo

22.02.2016 18:44

V pondělí 22. února 2016 proběhlo letošní druhé zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou. V jeho úvodu přečetl starosta města Ing. Zdeněk Tůma vyjádření ředitelky Odboru dozoru a kontroly veřejné správy z Ministerstva vnitra ČR k problematice posuzování lhůty pro zveřejňování termínu zasedání ZM, která dle § 93 odst. 1 zákona o obcích činí 7 dní, přičemž do této lhůty se započítává i den zveřejnění. Tato lhůta byla tedy i minule dodržena, neboť pozvánka na jednání zastupitelstva 11.1.2016 byla zveřejněna již 4.1.2016. 4 + 7 = 11 a když započteme i den zveřejnění 4.1., tak lhůta činila dokonce 8 dní! 

Zastupitelé tuto informaci nijak nekomentovali.

Po schválení programu, určení zapisovatelky a ověřovatelů zápisu následovaly kontroly usnesení ZM a RM, delegace zástupců města na valné hromady společností VaK, a.s. H.Brod, Hrad Ledeč nad Sázavou, s.r.o. a Úpravna vody Želivka, a.s., o což se podělili MVDr. Vrbka, RNDr. Policar, Ing. Drápela a Ing. Tůma.

Dále byly projednány a schváleny žádosti o dotace těmto subjektům:

 FK Kovofiniš – 80, Háta, o.p.s. – 84, HC Ledeč – 400, ŘK farnost – 300, TJ SOKOL – 150, TJ Kovofiniš – 233, Automotoklub – 80 (to vše v tisícovkách Kč) a na příspěvky z Rady města bylo vyčleněno tisícovek 700, ze kterých budou zřejmě uspokojeni další žadatelé částkami pod 50 tisíc korun. 

Neschválena byla jen žádost Lyžařského klubu o příspěvek na pořízení sněžného skútru a odložena žádost TJ SOKOL na opravu střechy sokolovny.  K žádosti ŘK farnosti je třeb dodat, že se týká opravy střechy kostela Nejsvětější trojice. Napadá mě, zda by v tomto případě nebylo vhodnější využít dotace MK ČR či Kraje na památky.

Z dalších projednávaných bodů stojí za zmínku přijetí daru od Kraje Vysočina, který městu daruje pozemky, na nichž město již dva roky provozuje parkoviště na Husově náměstí! Dále též změna v systému pořádání kulturních akcí města, které od letošního roku nebude již pro město organizovat Molekul,  ale Informační centrum. Na tuto činnost ZM vyčlenilo 250 tisíc Kč.

Změna též nastane v personálním složení zastupitelstva města, neboť Ing. Petr Stránský se před závěrem se všemi rozloučil s tím, že pro svoji zaneprázdněnost pracovními a rodinnými povinostmi se rozhodl podat rezignaci na funkci člena zastupitelstva města. Na příštím zasedání 18. dubna 2016 by ho měl nahradit jiný člen Strany zelených, jako první náhradník je na protokolu o výsledku voleb uveden Mgr. Michal Simandl, který by mohl být pro ZM přínosem.

Jednání ZM, na kterém chyběli Zdeněk Zelený, Ing. Hana Horáková a Martin Píbil, všichni řádně omluveni, tentokrát proběhlo bez jakýchkoli obstrukcí a bylo ukončeno v 17:19 hodin.  -sv-

  Foto: pondělí‎ ‎22‎. ‎února‎ ‎2016 ‎16‎:‎28

—————

Zpět