Rozpočet města na rok 2016

11.01.2016 18:45

Na prvním letošním zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 11.1.2016 byl v 16:25 hodin schválen vyrovnaný rozpočet města na rok 2016:

Příjmy 2016………………………..73.515.680,00 Kč

Zůstatek 2015…………………….24.340.234,88 Kč

CELKEM PŘÍJMY..............97.855.914,88 Kč

 

Výdaje 2016……………………….96.750.382,48 Kč

Splátky úvěrů……………………….1.105.532,40 Kč    (úvěr na ZS, na zateplení MŠ a FRB)

CELKEM VÝDAJE………………97.855.914,88 Kč

 

Kromě rozpočtu města byly dále schváleny výkupy pozemků v k.ú. Habrek pro možnost vybudování dětského hřiště se zázemím pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů a také pro rozšíření příjezdové cesty k nemovitostem a rybníku, což na jednání ZM prosazovali zastupitel Zdeněk Zelený z Habreku a místostarostka Hana Horáková z Obrvaně, oba SNK. 

V závěru svého jednání zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na pořízení nové rolby na úpravu ledu z dotačních programů MŠMT, neboť ta původní repasovaná slouží na zimním stadionu již od roku 2005. Ta nová by měla být s elektropohonem a dala by se pořídit za cca 3 mil. Kč při 60 % dotaci. Dále byli starostou města požádáni o schválení zápisu z jednoho z minulých jednání ZM, neboť řádně určený ověřovatel zápisu Mgr. Petr Vaněk zápis odmítl ověřit a podepsat s odůvodněním, že minulé jednání ZM předčasně opustil.

To vše bylo během třičtvrtěhodiny postupně projednáno a schváleno 12-ti hlasy PRO z 13-ti přítomných zastupitelů. Všech hlasování se totiž záměrně a okázale neúčastnil jeden všemi opomíjený opozičněoportunistický oponent. Zřejmě se tento čtyřnásobný OPO zas_tupitel v novém roce rozhodl řídit heslem známým z kdysi dávnO_POvinné četby - Jiráskovy epopeje PROTI VŠEM. 

Na samý závěr jednání ZM pak  opět po roce  svým kolegům a kolegyňkám oznámil, že svolání zastupitelstva města bylo provedeno v rozporu se zákonem o obcích, neboť prý nebyla dodržena tímto zákonem stanovená lhůta.

Starosta města Tůma na to reagoval pohotovým sdělením, že zákon o obcích určuje lhůtu sedmidenní, a ta dodržena byla, což si ověřoval na Odboru dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR. Zastupitelům poděkoval za účast a jednání v 16:54 hodin řádně ukončil. Ověřením zápisu předtím pověřil dva přítomné venkovské doktory, kteří si mezi sebou střihli, kdo to bude podepisovat tentokrát.

To nám ten nový rok hezky začíná! :-)        

Příští jednání ZM se má uskutečnit 22.2. v 16:00, nebude-li oznámeno OPOžděně.     -sv-    

P.S. Když první zasedání ZM bylo 11.1., druhé 22.2., tak to třetí musí být 33.3. Pokud nebude, dojde tím k porušení zákona o číselných řadách a přijatá usnesení budou proto neplatná! :-)  A ještě jedno OPO se nabízí, je to slovo OPOvrženíhodný!

—————

Zpět