ZM napravuje a zmírňuje škody

23.02.2015 19:40

Na třetím řádném jednání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou (dále jen "ZM") se schvalovala Dohoda se SFDI o vrácení příspěvku 4,428 mil. Kč poskytnutého původně na stavbu cyklostezky, která už de facto cyklostezkou není, neboť jak SFDI, tak i dopravní inspektorát Policie ČR, Krajský úřad Kraje Vysočina a také čerstvě Odbor dopravy ORP Světlá n.S. odmítají schválit žádosti Města o dodatečné změny umístění a užívaní stavby. 

Částku 4,428 mil. Kč, kterou Město musí vrátit do 10-ti dnů od podepsání dohody, však bylo nejprve nutné v městském rozpočtu na rok 2015 nalézt. Starosta Tůma proto ZM navrhl převést do rozpočtu města částku 1,3 mil. Kč z depozitního účtu, na kterém je od roku 2011 uložena z popudu bývalého starosty Vaňka platba firmy EVOS-HYDRO za koupi pozemku na průmyslové zóně, ale (dnes již pouze zastupitel) Vaněk proti tomu rezolutně protestoval, převod z depozitního účtu se snažil zpochybnit a oháněl se přitom trestním zákoníkem a judikaturou Nejvyššího soudu, přestože vedení města mělo k dispozici zcela opačná stanoviska jiných dvou právních kanceláří. Po následné diskusi v ZM a po předchozích zkušenostech s panem zas_tupitelem byla proto raději zvolena jiná varianta hledání zdrojů v rozpočtu města a došlo tak na pokrácení výdajů na zimní údržbu, veřejné osvětlení, topení v Barborce, fond rozvoje bydlení a zimní stadion. Poté byly rozpočtové změny a dohoda se SFDI schváleny.

V rámci rozpočtových změn byly projednávány a schvalovány také příspěvky ledečským spolkům a organizacím. Dostalo se tentokrát na všechny, nejen na motokros a Molekul, ale také na sokolovnu, sportovce, kostel, charitu a také Centrum denních služeb Barborka. Použity k tomu byly cca 2 mil. Kč, které město získává na základě loterijního zákona. Dalších cca 400 tisíc Kč má v kompetenci rozdělit během roku ještě rada města.

A na závěr ještě tři krátké a zajímavé informace:

Po loňské rezignaci bývalého místostarosty Doležala na post zastupitele, rezignoval před jednáním ZM na svoji funkci další zastupitel za ČSSD, a to Mgr. František Trpišovský. Jeho místo obsadil náhradník z řad ČSSD pan Martin Píbil. To je prašť, jako uhoď! V ZM teď má ČSSD samé (2) náhradníky!

Další, tentokrát příjemnější změnou, byl návrat Lenky Zengrové, dnes už maminky tří chlapců, po osmi letech na post zapisovatelky. Přejeme jí, ať návrat zvládne ku prospěchu města a hlavně své rodiny. 

A do třetice - zítřejší MF Dnes se bude věnovat hledání viníka krachu investiční akce Cyklostezka Ledeč nad Sázavou. To může být také zajímavé, ale už ne tolik příjemné!

                                                                                        -sv-

—————

Zpět