Červnové zastupitelstvo

19.06.2017 19:28

Šesté letošní zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou se uskuteční dnes 19. června 2017 od 16 hodin v obřadní síni městského úřadu na Husově náměstí. Na programu je 17 bodů, z nichž nejzajímavější bude bod č. 12 nazvaný "Uzavření SoD - akce „Oprava komunikace ul. Ke Stínadlům, Ledeč nad Sázavou, II. etapa: S0 101 Úprava povrchů místních komunikací, S0 102 Úprava povrchů chodníků, S0 104 Parkoviště na sídlišti, S0 105 Chodníky a část vedlejších a ostatních nákladů stavby".

Bude-li tento bod schválen a smlouva o dílo následně uzavřena, bude do 31. října 2017 provedena oprava částí vodovodu a kanalizací, komunikací, chodníků a parkovišť v rámci akce Regenerace panelového sídliště Stínadla nákladem 8.389.003,87 Kč + DPH. Na město přitom připadá částka 4.394.246,90 Kč, zbylé necelé 4 mil. Kč + DPH budou hradit Vodovody a kanalizace, a.s. H. Brod.

Podkladové materiály k jednání ZM jsou veřejnosti přístupné na oficiálních stránkách města www.ledecns.cz, kde bylo též možno jednání sledovat v přímém přenosu on-line. Po skončení jednání zastupitelstva vám přineseme informace o jeho průběhu.

Informace o průběhu zastupitelstva města dle zákona č.128/2000 Sb.
 
Nejdřív přišla levice
m_g_r zase chybí!
Pak dvojice z vesnice
Tak se nám to líbí!
Doktoři jsou 3 - to stačí
To je 8 = většina!
Dva mladíci s počítači
10 - můžem začínat!
 
Starosta se nadechuje
Ejhle, Ivan přichází!
Pan starosta zahajuje
Ptá se: Kdopak nám schází?
Pan Drápela? - dovolená!
Marek? Ten jel na výlet,
Pan magistr? Pozor, změna, 
do Jihlavy musel jet. 
 
Je nás dvanáct apoštolů
Jsme schopni se usnášet!
Plnit program zhora dolů
a návrhy přednášet
Pak přijímat usnesení
Pozor! Vše se nahrává!
Plnit sliby? To nic není!
Více hlasů vyhrává :-)
-sv-
 

—————

Zpět