Archiv článků

28.09.2014 15:11

Poskytování příspěvků

Minulé ZM rozdělovalo každoročně většinou na svém únorovém jednání částku cca 1 mil. Kč na příspěvky místním organizacím a spolkům. V usnesení ZM byl vždy uveden přehledný seznam žadatelů, požadovaná částka a přidělená částka. RM měla dále k dispozici 200 tisíc korun k řešení dalších žádostí...

—————

28.09.2014 15:08

Právní zastupování města

Minulé ZM využívalo služeb právníků střídmě a jen ojediněle v nejnutnějších případech, kdy si to pro vážnost věci zastupitelstvo samo vyžádalo.    Současné ZM, přestože mělo ve svém čele právníka, využívalo placených služeb různých advokátních kanceláří nadmíru...

—————

28.09.2014 15:00

Územní plán

Minulé ZM dne 22.2.2010 na nečekaný návrh místostarosty Doležala odebralo milionovou rezervu pro ledečský hrad ve prospěch zpracování změny územního plánu města a následně zahájilo přípravné práce na pořízení změny územního plánu.    Současná RM vyslechla dne 2.2.2011 „posouzení a...

—————

28.09.2014 14:00

Využití budovy čp. 1191 v Barborce

Budova bývalých Léčiv v Barborce byla postavena v roce 1987 během 7. pětiletky jako dočasná  farmaceutická provozovna, která měla být po 10-ti letech předána městu Ledči „k využití pro účely městské kultury nebo pro služby“. Svědčí o tom Zápis z výběru staveniště sepsaný na ledečském MěNV...

—————

25.09.2014 10:34

Informace pro návštěvníky

Informujte Vaše návštěvníky co možná nejčastěji o novinkách a akcích na Vašem webu. Aby se uživatelé naučili Vaše stránky pravidelně navštěvovat je důležité webovou prezentaci pravidelně aktualizovat. Pro automatickou distribuci článků až k čtenáři můžete využít RSS kanály.

—————

25.09.2014 10:33

Webová prezentace byla spuštěna

Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké...

—————