Poskytování příspěvků

28.09.2014 15:11
Minulé ZM rozdělovalo každoročně většinou na svém únorovém jednání částku cca 1 mil. Kč na příspěvky místním organizacím a spolkům. V usnesení ZM byl vždy uveden přehledný seznam žadatelů, požadovaná částka a přidělená částka. RM měla dále k dispozici 200 tisíc korun k řešení dalších žádostí během roku a starostovi města pro podobné případy rozpočet přiděloval částku 50 tisíc korun. Všechny příspěvky byly poskytovány až po schválení v ZM či RM a na základě uzavřené smlouvy a vždy zveřejněny.
 
Současné ZM, přestože si 28.2.2011 schválilo Pravidla pro poskytování příspěvků, se jimi neřídilo a projednávalo žádosti o příspěvky na neveřejném pracovním zasedání ZM, kdy hned některé žádosti vyřadilo, na řádném ZM se v letech 2011 a 2012 o jednotlivých žadatelích nejednalo! Počátkem roku 2011 dokonce bylo vyplaceno cca 400 tisíc korun na příspěvky bez řádného projednání a schválení ZM, po upozornění zastupitele Vrby z SNK na tuto skutečnost se vyplacené příspěvky ZM pokusilo dodatečně legalizovat změnou usnesení dne 26.9.2011. Postoj k přidělování příspěvků výstižně charakterizují slova Mgr. Vaňka vyřčená dne 12.8.2013 na veřejném zasedání ZM:  
"JÁ nemám sebemenší problém sebrat příspěvky ZUŠce, sebrat příspěvky Středisku volného času a veškerým příspěvkovkám."      -sv-
 

—————

Zpět