Využití budovy čp. 1191 v Barborce

28.09.2014 14:00
Budova bývalých Léčiv v Barborce byla postavena v roce 1987 během 7. pětiletky jako dočasná  farmaceutická provozovna, která měla být po 10-ti letech předána městu Ledči „k využití pro účely městské kultury nebo pro služby“. Svědčí o tom Zápis z výběru staveniště sepsaný na ledečském MěNV dne 30.11.1981 a také místním stavebním úřadem ověřená stavební dokumentace, kde je výslovně uvedeno: 
 
„Navrhovaná investiční akce v lokalitě Ledeč n.Sázavou jest určena jako objekt s dočasným využitím pro výrobu…. do doby než bude realizována výstavba nového farmac. závodu v jiné lokalitě města... po dokončení a zavedení výroby v novém farmac. závodě bude tento objekt předán do užívání MěNV.“ 
 
Nový farmaceutický závod pro 250 zaměstnanců sice v 8. a 9. pětiletce, jak je v uvedeno v projektovém úkolu č.9548 z roku 1982, v Ledči postaven nebyl, protože po roce 1990 se už žádné pětiletky nekonaly, a tak se plánovaná dočasnost, jak je v Čechách zvykem, protáhla až na dvě desetiletí. 
 
K nabídce na předání budovy městu nakonec přeci jen došlo. Stalo se tak před vánoci 2010, kdy majitel budovy, společnost Zentiva, k.s., nabídl opuštěnou provozovnu městu darem „pro sociální účely dle potřeb města“ dopisem ze dne 20.12.2010. Čerstvé osazenstvo radnice ústy Mgr. Vaňka však tehdy budovu v hodnotě 5,5 mil. Kč odmítlo s tím, že budov má dost a žádné sociální potřeby nemá!!
 
Když o budovu přestal mít zájem i Kraj Vysočina a Oblastní charita H. Brod a také ledečský ATOS, byla založena obecně prospěšná společnost Háta, o.p.s., která nakonec v dubnu 2014 budovu darem od nadnárodní společnosti Zentiva Group získala a chystá zde ještě letos zahájit provoz Centra denních služeb Barborka, Potravinové banky Vysočina a následně též další sociální, humanitární a možná že i ty v zápise uvedené kulturní aktivity.
 
Budova čp. 1191 v Barborce se tak konečně dočká naplnění svého poslání, které ji před 33 lety přisoudily pětiletkové sudičky.     -sv-

—————

Zpět