To rozum nebere

07.10.2014 17:34

Jak počáteční předsevzetí berou za své

  Na počátku tu byla celkem dobrá předsevzetí, Mgr.Vaněk se pro Havlíčkobrodský deník dne 12.11.2010 vyjádřil takto: Nový šéf radnice chce navázat na svého předchůdce. "V Ledči nad Sázavou se za působení Stanislava Vrby udělala spousta práce, ale stále je co zlepšovat," řekl...

—————

06.10.2014 22:29

Kolik že nezávislí sehnali peněz pro město

  Na posledním jednání zastupitelstva města dne 29.9.2014 se místostarosta Doležal obrátil na nezávislé zastupitele s touto otázkou: "Vy tři a ta vaše organizovaná skupina jste ti nejčestnější lidé ve městě. Zajímalo by mě, kolik jste vy, nezávislí, sehnali peněz pro město?" Dal jsem...

—————

02.10.2014 18:23

Zase ta Ledeč

„Zase ta Ledeč, ať už si tam v tý samosprávě udělají pořádek!“ zaznělo prý 9.4.2014 v kanceláři hejtmana Kraje Vysočina poté, co dočetl obsah e-mailu od manželů Janouškových, který obsahoval Žádost o přezkoumání stavebního řízení ve věci cyklostezky v Ledči nad Sázavou, Žádost o...

—————

02.10.2014 07:56

Mluvka Pavka

  Slavný neznámý, konsensuální manager, ověnčený řadou titulů, to je mluvka Pavka. Na zastupitelstvu města si už léta rád bere slovo ke všemu, kde se může blýsknout. Mluví, aniž ví o čem, aniž si o tom něco přečte, pokud teda je co, bez skrupulí lže a sám té lži první věří. Umí se také dobře...

—————

01.10.2014 18:25

Rada města zase excelovala

  Dne 18.9.2014 se konalo speciální zasedání Rady města Ledeč nad Sázavou svolané pouze k jednomu veledůležitému bodu. "Sdružení Nezávislí Pro Ledeč totiž pokorně požádalo o poskytnutí bezúplatného pronájmu plochy bývalého zimního stadionu, za účelem setkání SNK Pro Ledeč s občany". Rada...

—————

30.09.2014 23:22

Lze beztrestně zveřejňovat osobní údaje?

Trestní zákoník pamatuje na neoprávnéné nakládání s osobními údaji takto: § 180 Neoprávněné nakládání s osobními údaji (1) Kdo, byť i z nedbalosti, neoprávněně zveřejní, sdělí, zpřístupní, jinak zpracovává nebo si přisvojí osobní údaje, které byly o jiném shromážděné v souvislosti s výkonem...

—————

30.09.2014 23:00

Lze opravdu ignorovat Jednací řád?

Minulé i současné ZM se při jednání mělo řídit svým vlastním jednacím řádem. Při jeho tvorbě se vychází z ustanovení zákona o obcích a jednací řád stanovuje zásady a závazná pravidla jednání ZM. Na dodržování jednacího řádu dbá předsedající, což je většinou starosta. Ten předkládá ZM ke...

—————