Lze opravdu ignorovat Jednací řád?

30.09.2014 23:00

Minulé i současné ZM se při jednání mělo řídit svým vlastním jednacím řádem. Při jeho tvorbě se vychází z ustanovení zákona o obcích a jednací řád stanovuje zásady a závazná pravidla jednání ZM. Na dodržování jednacího řádu dbá předsedající, což je většinou starosta. Ten předkládá ZM ke schválení program zasedání a také jednotlivé body programu, které musí být připraveny v písemné podobě a musí obsahovat údaje, které jsou v platném jednacím řádu tohoto ZM uvedeny v článku IV:

Materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva města komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření, proto musí obsahovat:

  • Důvodovou zprávu a návrh na usnesení,
  • Přílohy, jsou-li k dispozici,
  • Zhodnocení dosavadního stavu,
  • Odůvodnění navrhovaných opatření, která musí být v souladu s právními předpisy,
  • Vyjádření příslušných orgánů státní správy,
  • Případní ekonomické zhodnocení, vyjádření výborů,
  • Stanovisko právníka a daňového poradce (u smluv nad 1.000.000,- Kč).

Jak to však probíhalo v podání magistra práv v praxi? Nic z toho v případě schvalování investiční akce Cyklostezka Ledeč nad Sázavou splněno nebylo! Poslechněte si zvukový záznam z jednání ZM o akci Cyklostezka dne 8.12.2013, hlavně pasáž, kde předsedající  říká:

„…já myslím, že takto znělo zadání a takto jsme to zadání splnili, pakliže chcete výkresy, výkresy jsou u majetkářů, pracuje se na tom, kdykoliv, je vás 15, kdykoliv každý z vás může přijít a kouknout se na to, přece tady není nic tajnýho, může jakejkoliv občan města se přijít na to kouknout stejně tak vy, nota bene, jste zastupitelé.

Zase, jako pánové, promiňte, ale já vám nebudu nic servírovat takhle pod nos. I vy jste zastupitelé, i vy máte svoji zodpovědnost i za to, jak se ta městská politika dělá. Tolik za mě.“

To rozum nebere !?                                                   -sv-

—————

Zpět