Prů...(švihy)

28.09.2014 14:00

Využití budovy čp. 1191 v Barborce

Budova bývalých Léčiv v Barborce byla postavena v roce 1987 během 7. pětiletky jako dočasná  farmaceutická provozovna, která měla být po 10-ti letech předána městu Ledči „k využití pro účely městské kultury nebo pro služby“. Svědčí o tom Zápis z výběru staveniště sepsaný na ledečském MěNV...

—————