Prů...(švihy)

08.02.2016 19:50

Muži v oranžovém trikotu

Zaprodat svoji duši ďáblu jim tentokrát  nepomohlo. Psát ubohé oranžové pamflety O nenávisti, také ne. Dnes, rok a kus po volbách, se řeší další prů...(švih) slavné dvojice bývalých S a MS. Ono prohrát v pozici S a MS volby a nemít pak možnost po sobě zamést stopy, jasně naznačuje, že oba...

—————

07.02.2016 10:54

Přehnaná barevnost

Charakteristickým znakem působení minulé vládnoucí koalice na ledečské radnici byla bezpochyby pětibarevná duha s převládajícím oranžovým nádechem. Vyklenula se ve svém oblouku nad dobou temna a zanechala po sobě bohužel nesmazatelný otisk nejen v zastupitelské demokracii, ale také na fasádách...

—————

27.01.2016 12:37

ČIŽP řeší další stížnost

Jak jsme vás na tomto webu informovali dne 26.10.2015 po říjnovém jednání ZM, Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) rozhodla o udělení sankce 60.000,- Kč Městu za nepovolené nakládání s odpady v rozsahu 15 - 20 koreb na uzavřené skladce Rašovec. Proti tomu rozhodnutí ČIŽP byla podána stížnost,...

—————

03.12.2015 12:55

Změna programu se nekonala

V úvodu zasedání zastupitelstva města seznamuje předsedající přítomné zastupitele s programem jednání a žádá je před jeho schválením o případné připomínky či návrhy na doplnění. V pondělí 30.11.2015 se s připomínkou přihlásil notoricky známý zas_tupitel, který se dotazoval, proč v...

—————

02.11.2015 20:07

Otázky kolem Rašovce

  Bývalá skládka komunálního odpadu na Rašovci se rekultivovala v letech 2002 - 2005 dle projektu renomované firmy Hydroprojekt.  Skládka byla nákladem 24 mil. Kč za 60% účasti SFŽP urovnána, opatřena izolačními vrstvami, odvodňovacím a monitorovacím systémem, přikryta vrstvou zeminy...

—————

26.10.2015 20:07

ZM vyslechlo rozhodnutí ČIŽP

  Na závěr 9. letošního zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou dne 26.10.2015 seznámil starosta města Ing. Zdeněk Tůma přítomné zastupitele s rozhodnutím ČIŽP o nepovoleném nakládání s odpady na uzavřené skládce Rašovec. ČIŽP ve svém verdiktu z 9.10.2015 konstatovala,...

—————

08.10.2015 16:08

ČIŽP zahajuje správní řízení

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zahajuje po proběhlém šetření správní řízení ve věci nepovoleného ukládání odpadu ze stavební činnosti na uzavřené monitorované skládce Rašovec v Ledči nad Sázavou, o kterém jsme informovali již před rokem v článku Motokrosové závodiště.  Šetření ČIŽP...

—————

25.09.2015 18:54

Kolik nás ta Cyklostezka stála?

  Zveřejněné oficiální náklady investiční akce Cyklostezka Ledeč nad Sázavou odpovídají ceně za práce a dodávky vyčíslené ve Smlouvě o dílo č. 88/2013 ve výši 7.059.667,09 Kč. K této smlouvě však byl 12 dní po ukončení akce uzavřen poměrně v tichosti dodatek č.2 za 160.774,40 Kč. Za co?...

—————

07.03.2015 13:40

Konec cyklostezky v Ledči

V pátek 6.3.2015, 11 měsíců po slavnostním otevření cyklostezky, byly v tichosti sejmuty z komunikace do Sluneční zátoky dopravní značky C9a a C9b a dodatkové tabulky E13 s nesmyslným textem o povolenkách a tím cyklostezka v Ledči nad Sázavou přestala být cyklostezkou. Je nyní obyčejnou účelovou...

—————

07.02.2015 10:39

Stanoviska SFDI k rozsahu výjimky

    SFDI    č.j.2812/SFDI/200120/1373/2015     28.1.2015 Vážený pane starosto, na  základě  návrhu  předloženého  zastupitelem  Ing. Policarem k  definování  rozsahu  výjimky  ze  zákazu...

—————