Z usnesení rady města

21.06.2017 01:21

Za pozornost stojí následující body z usnesení Rady města Ledeč n.S.:

19.4.2017 RM uložila odboru samosprávy zpracovat a podat žádost o dotaci na Opravu autobusové čekárny v Koželské ulici v Ledči nad Sázavou.

5.5.2017 RM schvaluje dodavatele stavebních praci na akci "Výměna střešní krytiny" nad ledovou plochou sportovního centra Ledeč n.S. 

5.5.2017 RM uložila oddělení majetku a investic zahájit ve spolupráci s odborem vnitřní správy jednání ohledně ukončení nájemních smluv v objektu čp. 77, Čechova ul. v Ledči nad Sázavou

5.5.2017 RM neschválila výměnu oken v objektu čp. 77, Čechova ul. v Ledči n.S.

29.5.2017 RM schválila prodloužení nájemních smluv k bytům v čp.77 jen do 30.9.

29.5.2017 RM schválila uzavření SoD na Plynofikaci objektu MŠ Družstevní  

29.5.2017 RM schválila uzavření SoD na zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci kabin na letním stadionu

Z těchto usnesení vyplývá, že:

- autobusová zastávka na Koželské má šanci na provedení opravy z krajské dotace. Doufejme, že nebude zvolena stejně nevhodná varianta, jako na čekárně u Koželužny. Taková dřevostavba se hodí na rozcestí u Prosíček, ale ne na hlavní příjezd do Perly Posázaví! Divím se, že to památkáři povolili!! V době temna bylo zřejmě všechno možné!

- dodavatel výměny střešní krytiny na zimním stadionu vzešel z řádného výběrového řízení, souhlasil s jeho podmínkami a měl by je dodržet, za smluvní cenu a ve smluvním termínu odstranit havarijní stav a nést za to záruku 120 měsíců.

- objekt čp.77 v Čechově ulici nemůže v tomto zanedbaném stavu dále sloužit pro bydlení, k 30. září musí nájemníci dům opustit, objekt by potřeboval rozsáhlou rekonstrukci, je v památkové zóně, která přes referenda a oranžové sliby a proklamace stále existuje, město nemůže objekt zbourat ani snížit či jakkoliv měnit jeho vzhled, musí vyměnit okna, opravit fasádu, střechu, rozvody, interiéry a o všem jednat s památkáři. Nájemníkům město přislíbilo pomoc.

- kabiny na letním stadionu se snad dočkají slibované opravy. Opět sliby - chyby.

- tři roky od voleb tak musí ještě rada města v koaličním složení SNK+SZ+KDU-ČSL naplňovat bod 10 programu ČSSD. Odstraňují škody po předešlém starostovi! :-)

Jednání rady města jsou neveřejná, její usnesení však naleznete na oficiálních stránkách města Ledeč nad Sázavou nebo v podkladových materiálech ZM pro veřejnost. -sv-

—————

Zpět