Fotbalový stadion bez tribuny

28.09.2014 18:01

 

Minulé ZM poté, co se zasadilo o oddlužení TJ KOVOFINIŠ, se celý rok 2010 snažilo vyřídit převod majetku TJ do majetku Města s tím, že Město bude mít větší možnosti získat potřebné dotace na rekonstrukci fotbalového stadionu.

Dne 26.4.2010 schválilo ZM  „záměr převodu majetku TJ Kovofiniš (pozemků a staveb na letním stadionu)  do majetku Města s prioritním cílem opravy kabin, tribuny, atletické dráhy a oplocení“, uložilo Odboru samosprávy připravit návrh smlouvy o převodu pozemků TJ Kovofiniš na Město Ledeč nad Sázavou“ a pověřilo starostu města „po projednání smlouvy na schůzi Rady města Ledeč nad Sázavou  podpisem smlouvy o převodu pozemků TJ Kovofiniš na Město Ledeč nad Sázavou“.

Na dalším zasedání dne 26.6.2010 ZM schválilo „bezúplatné převedení pozemků a existujících staveb ve vlastnictví TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou darovací smlouvou Městu Ledeč nad Sázavou. Tato smlouva bude obsahovat kompletní výčet pozemků a staveb, včetně informací o jejich stavu. Konkrétní znění darovací smlouvy projedná rada města na své schůzi 19.7.2010, stejně jako znění nájemní smlouvy vůči TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou k předmětným nemovitostem účinné ke stejnému datu, jako bude nabytí právních účinků vkladu do KN k předmětným nemovitostem. Touto nájemní smlouvou bude řešeno i pojištění darovaného majetku a ostatních rizik. Pro příští zastupitelstvo bude připravena souhrnná informace o převodu majetku a navazujících smlouvách starostou města a již existující komisí pro převod majetku TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou“.

 

Minulá RM vzala dne 19.7.2010 „informaci starosty o přípravě smluv na převod majetku TJ Kovofiniš na Město na vědomí“ aby pak dne 30.8.2010 „předložený návrh darovací smlouvy na bezúplatný převod majetku TJ Kovofiniš“ třemi hlasy ČSSD a ODS neschválila!!

 

Vše pak v minulém volebním období zakončili zastupitelé ČSSD, ODS, SZ a KDU-ČSL dne 13.9.2010, kdy nejprve neschválili „na návrh radního Martina Píbila darovací smlouvu na bezúplatný převod majetku TJ Kovofiniš“ a poté  „na návrh místostarosty Jaroslava Doležala znění nájemní smlouvy na pronájem sportovního areálu na dobu určitou 15 let“.

 

Současné ZM vč. stejných zastupitelů ČSSD a ODS, kteří zablokovali v roce 2010 snahu TJ KOVOFINIŠ o převod majetku na Město, následně v roce 2011 tento převod podpořilo, majetek TJ byl později dán do správy Technickým službám, ty provedly demolici tribuny, a sportovní areál, který byl kdysi chloubou regionu, dál chátrá a čeká na splnění slibů o nové tribuně a šatnách.                                 

viz také článek Ing. Noska na www.proledec.cz    

                                                                                         –sv-

—————

Zpět