Památková zóna

28.09.2014 17:55

Minulá RM dne 25.10.2010 „uložila starostovi města projednat s odborem památkové péče Krajského úřadu kraje Vysočina spolupráci na projektu „Plán ochrany památkových zón“ a po projednání v radě města předložit návrh projektu zastupitelstvu města k projednání a schválení“. (Jednalo se o možnost zmírnění povinností majitelů nemovitostí v MPZ při stavebních úpravách). MPZ byla v Ledči nad Sázavou zřízena vyhláškou MK ČR č. 108/2003 již v dubnu 2003.

Současná RM po svém nástupu k moci dne 2.2.2011 tento úkol bez náhrady zrušila.

Současné ZM dne 28.2.2011  „pověřilo Mgr. Vaňka jednáním s MK ČR a podpisem žádosti o provedení revize Památkové zóny Ledeč nad Sázavou a její přehodnocení bez jakékoliv specifikace (hranice památkové zóny)“. Nezapomnělo přitom požádat MK ČR  „o sdělení na základě jakých podkladů byla MPZ vyhlášena a kdo tyto podklady zpracoval, respektive požádal o vyhlášení MPZ v Ledči nad Sázavou“.

19.12.2012 schválilo ZM anketní lístek na revizi MPZ v tomto znění: „Souhlasíte se zrušením památkové zóny města Ledeč nad Sázavou  ANO – NE“. Při prezidentských volbách pak proběhla místní anketa.

Výsledek?  MPZ z roku 2003 dál ztrpčuje život řadě ledečských občanů.    -sv-                     

 

 

 

—————

Zpět